PrintPDF Jaga

Avalikku e-toimikut kasutab järjest rohkem inimesi

28. Märts 2019 - 14:04
e-toimik


Eelmisel aastal esitati kohtusse läbi avaliku e-toimiku üle 73 000 dokumendi, mis on 13 000 võrra rohkem kui aasta varem. Inimeste ja kohtu omavahelist suhtlemist lihtsustava e-toimiku kasutamisvõimaluste tutvustamiseks on valminud ka videoklipid.

„Inimesed ootavad kiiret kohtumenetlust ja seetõttu tasub teada, et e-toimiku kasutamise abil saavad menetlusosalised ka ise kaasa aidata, et kohtute halduskoormus oleks väiksem ja kohtuinfo liiguks kiiresti,“ ütles kohtute talituse juhataja Kaidi Lippus.

E-toimik on veebipõhine infosüsteem, mille kaudu saab elektrooniliselt osaleda tsiviil- ja halduskohtumenetluses, kriminaal- ja väärteomenetluses ning jälgida endaga seotud menetluste käiku. E-toimikus saab esitada dokumente kohtule, politseile ja prokuratuurile ning edastada täitemenetluse algatamiseks avaldusi kohtutäiturile. Samuti saab sealtkaudu küsida enda ja teiste inimeste karistusregistri andmeid. 
 
„Kui inimene näiteks ei ole rahul, et linn lubab uue detailplaneeringuga tema kodukanti ehitada kõrghooneid ja ta soovib sellise otsuse halduskohtus vaidlustada, saab ta vajalikud dokumendid esitada läbi avaliku e-toimiku ning tasuda kohe ka riigilõivu. Soovi korral võib inimest e-toimikus esindada ka jurist või advokaat,“ rääkis Lippus.
 
E-toimiku kaudu esitatud dokumentide arv on aasta-aastalt kasvanud, näiteks  2017. aastal esitati 60 000 ja eelmisel aastal üle 73 000 dokumendi. Kõige rohkem dokumente saadetakse kohtule portaali kaudu tsiviilvaidlustes nagu näiteks elatise nõuded, ühisvara jagamised, laste hooldusõiguse küsimused, võlanõuded jne. 
 
„E-toimik võimaldab menetlusosalisel saada tervikliku ülevaate kogu menetlusest ükskõik mis etapis. Kõik menetlusdokumendid on ühes kohas ja iga dokumendi kohta on ülevaade, kes on selle esitanud, kellele on see kätte toimetatud, millised on tähtajad. Kui varem uuris inimene kohtust telefoni või e-posti teel, millises seisus on teda puudutav kohtuasi või leppis teadmatuses olemisega, siis täna näeb ta seda veebi kaudu ise. See muudab kohtuasja menetlemise läbipaistvamaks ja arusaadavamaks,“ selgitas Lippus. 
 
Ühtlasi ei pea enam minema kohtu kantseleisse oma kohtuasja toimikuga tutvuma, vaid saab kõiki dokumente näha avalikus e-toimikus. Seal saab dokumente vastu võtta ja oma seisukohti ning taotlusi kohtule esitada.  Kui kohus teeb dokumendi nähtavaks või palub selle portaalis vastu võtta, siis tuleb inimese e-posti aadressile teavitus ehk info jõuab kiiresti kohale. Ühtlasi annab infosüsteem menetlusosalisele teada ka kohtu määratud tähtaegadest. 
 
Eriti oluliseks muutub info ühest kohast kättesaadavus juhul, kui isikul on mitmeid kohtuasju – ta  ei pea pidama oma arvutis kohtuasjade arhiivi. 
 
E-toimikusse saab sisse logida enda Mobiil-ID või ID-kaardiga. E-toimikut tutvustavaid videoklippe saab vaadata youtube kanalist. Ise kohtusse pöörduda soovija leiab tutvustusvideo siit ja inimesi kohtuvaidlustes esindavatele isikutele mõeldud video on kättesaadav siit

Allikas: https://www.just.ee/et/uudised/avalikku-e-toimikut-kasutab-jarjest-rohkem-inimesi