PrintPDF Jaga

e-arveldaja kasutustingimused täienevad

15. Märts 2016 - 11:42

Teavitame, et e-arveldaja kasutustingimustele lisandub alates 14. aprillist 2016 kaks uut punkti:

  • 4.13. RIK’ile kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused e-arveldajale.
  • 9.5.   RIK vastutab ainult RIK’i poolt koostatud või tellitud e-arveldaja juhendite, koolitusmaterjalide vmt sisu tegelikkusele vastavuse eest.

Esimene punkt on kasutustingimustes oleva punkti 4.12 täiendamiseks, mis ütleb, et e-arveldaja kasutamise lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et kasutab e-arveldajat kooskõlas kõikide kehtivate õigusaktidega, heas usus ja hoidudes RIK’i või kolmandaid isikuid kahjustavast tegevusest.

Teise punktiga soovitakse teada anda, et RIK ei vastuta kolmandate isikute poolt koostatud või esitatud e-arveldajat puudutavate materjalide sisu tegelikkusele vastavuse eest. 
Näiteks, kui raamatupidaja viib e-arveldaja näitel läbi koolituse, siis ei ole kohustust koolitusmaterjale RIK’iga eelnevalt kooskõlastada ja sellest lähtuvalt ei vastuta RIK koolitusmaterjalide sisu eest.

Mõlemad punktid on lisatud kasutaja üldiseks teavitamiseks.

e-arveldaja kasutustingimused

Parimate koostöösoovidega
e-arveldaja