PrintPDF Jaga

E-arveldajaga on tänaseks liidestunud kõik Eesti e-arve operaatorid

6. Aprill 2018 - 14:49
e-arveldaja


Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) poolt loodud e-arveldaja raamatupidamistarkvaraga, mis võimaldab lisaks raamatupidamise korras hoidmisele ka era- ja avaliku sektori asutustega e-arveid vahetada, liidestus sel nädalal e-arve operaator Telema AS.

RIK-i ettevõtete aruandluse infosüsteemide talituse juhataja Aleksandr Beloussovi sõnul saavad nüüdsest nii e-arveldaja kasutajad kui e-arve operaatorteenuse edasipakkujate kliendid vahendada kõigi Eesti e-arvete vastuvõtjate registris registreeritud operaatorite e-arveid.

„Hetkel võtavad e-arveldaja 6350-st kliendist igapäevaselt e-arveid vastu alles 14%, kuid kuna erasektorile arendatud ühtse võrgustiku kaudu on loodud võimalus e-arveid vahetada kõigi vastuvõtjatega, siis on antud lahendus kindlasti heaks hüppelauaks, mis soodustab e-arvetele üleminekut laialdasemalt,“ rääkis Beloussov.

Lisaks Telemale on e-arveldajaga varasemalt liidestunud operaatorid: Fitek, Omniva ja Amphora.

Kuna e-arveldaja pakub eelmisest aastast ka keskset e-arve operaatorteenust, mida kasutavad hetkel 10 edasipakkujat, siis on jätkuvalt oodatud liituma kõik majandustarkvarad, kes on samuti huvitatud oma klientidele e-arvete saatmise ja vastuvõtmise teenuse avamisest.

„Täna ei ole Eesti ettevõtjatel e-arvete saatmise ja vastuvõtmise kohustust, kuid kui see peaks tulevikus tekkima, siis on e-arveldajaga liitunud majandustarkvarad selle võimaldamiseks automaatselt valmis,“ täpsustas Beloussov.

E-arve operaatorteenusega liitumiseks tuleb RIK-iga sõlmida leping. Teenus maksab majandustarkvara jaoks iga kliendi kohta 0,5 eurot kuus (käibemaksuga).

Lepingu projekti ja spetsifikatsiooni saamiseks ning täiendavate küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta Aleksandr Beloussoviga ([email protected]).