PrintPDF Jaga

E-äriregister hakkas B-kaarte väljastama ka ingliskeelsena

25. Jaanuar 2012 - 0:00

Jaanuari algusest alates on võimalik e-äriregistrist vaadata ning välja trükkida ettevõtte registrikaarti (B-kaarti) inglise keelde tõlgituna, mis aitab ettevõtjal hoida kokku nii aega kui raha, mis varem kulus väljatrüki tõlkimisele ja kinnitamisele.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on e-äriregistri edasiarendus registrikaardi ingliskeelse versiooni võimaldamisega järjekordne samm Eesti ettevõtluskeskkonna parandamisel. „Üha globaliseeruvas ettevõtluskeskkonnas on Eesti riigil soov olla oma ettevõtjatele toeks suhtlemisel välisturgudega ning see täiendus on üks väike samm sellel teel,“ lisas minister.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul võimaldab loodud funktsionaalsus ettevõtjatel nüüd oluliselt kiiremini tõlgitud registrikaardi koopia kätte saada ja vajadusel riigist väljapoole - asutustele, äripartneritele ja potentsiaalsetele investoritele saata. „Senini tuli inglise keelse registrikaardi saamiseks alati pöörduda vandetõlgi poole, mis võttis aega ja tähendas lisakulutusi,“ täpsustas Sihvart

Ettevõtja ingliskeelne registrikaart tõlgitakse keskkonna poolt automaatselt, seetõttu võib mõningatel juhtudel kaart sisaldada ka tõlkimata tekstiosi (nt tekstid, mis puudutavad ühinemist, jagunemist või esindusõiguse erisusi), mis kuvatakse ka edaspidi eesti keeles. Juhul kui ingliskeelne registrikaart sisaldab tõlkimata tekstiridu, teavitatakse sellest kasutajat registrikaardi avamisel kaardi päises ning soovitatakse vajadusel pöörduda teksti tõlkimiseks vandetõlgi poole.
Inglise keeles on e-äriregistri keskkonnast võimalik kätte saada nii b-osa, a-osa, kui ka mittetulundusühingute- ja sihtasutuste ingliskeelsed registrikaardid . Samuti on võimalik välismaalastel otse äriregistri teabesüsteemist inglise keelseid registrikaarte vaadata.
Lisaks kehtivate kaardiandmete väljatrükile on e-äriregistrist võimalik inglise keeles näha ka kaardiandmete ajaloo väljatrükki.
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt hallatav E-äriregistri teabesüsteem on kohtute registriosakondade andmebaasile tuginev teenus, mis koosneb äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest. E-äriregistri teabesüsteemist saab teha päringuid juriidilise isiku kehtivate/kehtetute andmete kohta. E-äriregistri teabesüsteemi andmeid omavad ja kinnitavad Maakohtute registriosakonnad. E-äriregister asub aadressil http://ariregister.rik.ee