PrintPDF Jaga

Eelmisel aastal tehti Pärimisregistris 34 välispäringut

27. Märts 2014 - 9:51

2013. aastal tehti Euroopa Testamendiregistri Assotsiatsiooni (The European Network of Registers of Wills Association) liikmesriikide poolt Eestisse 34 testamendi päringut- 3 Hollandist ja 31 Prantsusmaalt. Kõik päringud olid esitatud välisriigi kodanike kohta.

2009. aastal alustati Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) eestvedamisel Pärimisregistri ajakohastamise projekti, mis lisaks eelmise aasta lõpus käivitunud võimalusele, et edaspidi saab igaüks pärimisregistri andmetega tutvuda riigiportaalis www.eesti.ee , hõlmab ka andmevahetust Euroopa Testamendiregistri Assotsiatsiooniga.

Andmevahetuse jaoks loodud võrgustiku eesmärgiks on suurendada võimalusi pärandaja poolt tehtud testamendi ülesleidmiseks.
Võrgustikuga liitunud riikide ametnikud, kes pärimismenetlusi läbi viivad, saavad tänu projekti käigus loodud tehnilisele lahendusele teha testamendi olemasolu väljaselgitamiseks päringuid teise riigi registrisse.

Eestis viivad pärimismenetlusi läbi notarid, kes 2013. aastal ühtegi testamendi päringut teise riigi registripidajale ei teinud.
Notar teeb testamendi tegemise kontrollimiseks teise riiki päringu juhul, kui seda nõuavad pärijad või kui see osutub pärimismenetluse läbiviimisel vajalikuks (nt pärandaja on elanud pikka aega teises riigis). Päringu tegemine teise riigi testamendiregistrisse on tasuline.

Euroopa Testamendiregistri Assotsiatsioonil on kokku 19 liiget, kellest võrgustikuga on liitunud 10 riiki (Belgia, Bulgaaria, Eesti, Prantsusmaa, Ungari, Leedu, Luxemburg, Poola, Rumeenia, Holland) ja Sankt Peterburi Notarite Koda.

Pärimisregister on riiklik register, mida peab kuni 31. detsembrini 2014 Harju Maakohus ja alates 1. jaanuarist 2015 Notarite Koda ning kuhu kantakse andmed testamentide, pärimislepingute ja muude pärimisega seotud asjaolude kohta.
Pärimisregistri ajakohastamise projekti on rahastanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.