PrintPDF Jaga

Eesti ja Soome äriregistrid vahetavad nüüdsest andmeid digitaalselt

14. Veebruar 2020 - 13:14
Eesti ja Soome äriregistrid vahetavad nüüdsest andmeid digitaalselt (foto)


Alates 14. veebruarist vahetavad Soome ja Eesti äriregistrid andmeid üle X-tee. See vähendab paberimajandust, muudab asjaajamise kiiremaks ja teenuse ettevõtjatele mugavamaks.

Kahe riigi äriregistrid on tänasest üle X-tee liidestatud. See tähendab, et Soome äriregister saab Eesti äriregistrist teha päringuid Soome X-tee vahendusel ja Eesti äriregister omakorda Eesti X-tee vahendusel.

„Lähitulevikus ei pea Eesti ettevõtjad enam loodetavasti esitama Soome registrile paberdokumente, tõendamaks oma olemasolu ja esindusõigust. Eesti on selleks omalt poolt vajalikud sammud teinud. Samuti kontrollib Eesti register seda, kas Soome ühingu andmed on korrektsed ja ühing eksisteerib. See vähendab paberimajandust ja parendab turvalisust, kuna pettuseid on keerulisem toime panna,“ selgitas justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Vahetatavatele andmetele on esialgu juurdepääs vaid äriregistri andmete töötlemisega tegelevatel inimestel, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks. Seega hakkavad informatsiooni kasutama kummagi riigi äriregistri pidajad - Eestis Tartu Maakohtu registriosakond ja Soomes patendi- ja registriamet. Andmeid kolmandatele isikutele edasi ei jagata ega müüda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler ja riigi IT-juht Siim Sikkuti sõnul on Eesti ja Soome juba mitu aastat üle X-tee andmete vahetamiseks ettevalmistusi teinud. „Äriregistrite alanud andmevahetus on esimene suurem tulemus sellest tööst, mille eesmärgiks on olnud Eesti ja Soome digiteenuste lõimimine,“ tõi Sikkut välja. „Äriregistrite eeskujul töötame edasi veel näiteks tegevuslubade info, rahvastikuregistrite andmete, terviseandmete jm vahetamise ja ühiskasutuse suunas, nagu Eesti ja Soome vahel on kokku lepitud,“ lausus Sikkut.

2016. aasta mais allkirjastasid Eesti ja Soome peaministrid ühisdeklaratsiooni Eesti ja Soome vahelise andmevahetuse ja e-teenuste käivitamiseks. Tehniline lahendus, mis võimaldab andmete vahetamist Eesti ja Soome vahel X-tee kaudu, valmis 2018. aasta veebruaris. Sellega loodi eeldused piiriüleste e-teenuste kasutuselevõtmiseks, et teha võimalikult lihtsaks nende inimeste elu, kes sageli üle lahe sõidavad ja mõlemas riigis tegutsevad kas ettevõtjana või muidu.

Kahe riigi äriregistrite andmevahetus on osa sellesuunalisest koostööst. Kokkuleppe äriregistrite andmete vahetamiseks läbi X-tee sõlmisid justiitsministeerium ja Soome patendi- ja registriamet 2019. aasta veebruaris.