PrintPDF Jaga

Eesti parim e-teenus 2011 on Majandusaasta Aruandluskeskkond

4. Märts 2011 - 0:00

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse korraldatud konkursil selgusid 22. veebruaril Eesti parimad e-teenused. Ühtekokku osales konkursil 71 uut kodumaist e-lahendust. E-valitsuse kategoorias võitis majandusaasta aruandluskeskkond.

Kõige tulisemad vaidlused tõi žüriis kaasa Eesti parima tiitli andmine e-valitsuse kategoorias. Võitjaks tunnistati Registrite ja Infosüsteemide Keskuse loodud elektrooniline majandusaasta aruannete keskkond.
Tegemist oli ulatuselt suurima riikliku e-projektiga 2010. aastal, mis puudutas enam kui 120 000 Eesti ettevõtjat.
Loodud ühtne aruandluskeskkond teeb andmete sisestamise ja edastamise ettevõtjatele oluliselt mugavamaks, sest kõikide nõutud andmete esitamiseks on olemas üks kindel koht, vorm ja viis. Seejuures jääb ära andmete topelt esitamine, sest varasemalt olemasolevad andmed on juba automaatselt sisestatud.
Riigiasutustele muutus aga lihtsamaks ja kiiremaks ettevõtlusandmete töötlemine, sest andmed on koheselt kättesaadavad X-tee kaudu.
Aruannete elektrooniline töötlemine aitab jõuda olukorrani, kus kord juba riigile esitatud andmeid saab kasutada kogu ulatuses nii era- kui ka avalikus sektoris. Enam ei tarvitse ettevõtjal esitada ühtesid ja samu andmeid mitmele riigiasutusele korduvalt.
Tervikliku keskkonna plussiks on automaatkontroll, mis annab ettevõtjale juba andmete sisestamisel infot vigadest. See aitab vähendada hoiatuste ja trahvide hulka, mida ettevõtjad majandusaasta aruande puuduste eest igal aastal äriregistrilt arvukalt saavad.
Uues keskkonnas on võimalik majandusaasta aruannet mitte ainult edastada, vaid ka täies mahus koostada. E-aruandluse keskkonnas saab etteantud vormide alusel koostada majandusaasta aruande põhiaruanded ja lisada vajalikud dokumendid. Saab genereerida ja välja trükkida PDF-formaadis aruande, seda allkirjastada ja auditeerida ning loomulikult edastada aruande elektrooniliselt otse äriregistrile.

Elektroonilise aruandluse projekt on saanud teoks tänu Euroopa Liidu Struktuurfondide toetusele.

Žürii hindas aruandluskeskkonna puhul selle mõju sootsiumile: kuna see projekt on puudutanud enam kui 120 000 Eesti ettevõtjat, siis on sel tõsised edulootused ka maailma parimate e-lahenduste konkursil World Summit Award. Kuigi majandusaasta aruannete keskkonna kasutusmugavuse ja visuaalse poole kohta on tehtud kriitikat, on see lahendus muutnud kõigi Eesti ettevõtete aruandluse elektroonseks.
Artikli allikas: http://www.e-konkurss.net/