PrintPDF Jaga

Ettevõtjaportaalis saab nüüd ka Läti ID-kaardiga ettevõtet asutada

25. Oktoober 2016 - 12:51

Eelmise nädala lõpust alates saavad lätlased Ettevõtjaportaalis Eesti äriregistriga elektrooniliselt suhelda. Läti ID-kaart, mis on turvalisuse taseme poolest võrdväärne Eesti ID-kaardiga, võimaldab Ettevõtjaportaalis kõiki toiminguid teha sarnaselt meie isikutunnistusele. 

Läti, mis hakkas ID-kaarte väljastama alates 2012. aastast, on Ettevõtjaportaalis juba viies riik, mille elektroonilisi allkirju piiriüleselt vastu võetakse. Sarnaselt Soome, Belgia ja Portugali ID-kaardile ning Leedu Mobiil-ID’le saavad nüüdsest ka lätlased enda riigi ID-kaardiga äriregistri Ettevõtjaportaali siseneda, portaalis koostatavaid avaldusi ja dokumente digitaalallkirjastada ning neid interneti teel Eesti äriregistrile edastada. Läti ID-kaardiga portaali kasutades muutub mugavamaks ka majandusaasta aruande esitamine, sest seda on võimalik samas keskkonnas allkirjastada.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on Ettevõtjaportaal üks väheseid infosüsteeme Euroopas, kus selline erinevate riikide ID-kaartide kasutamise võimalus olemas on. „Ettevõtjaportaalis on piiriülese digitaalallkirjastamise lahendus toiminud juba seitse aastat. Loodame, et see lihtsustab äriregistriga suhtlemist ka lõunanaabrite jaoks ja on varsti sama iseenesestmõistetav kui Soome või Leedu ettevõtjatele täna“ nentis Sihvart.

Äriregistri andmetel on tänasel päeval 3294 lätlast seotud Eesti erinevate äri- ja mittetulundusühingutega.
                                                                                              
Lähiaastatel on Ettevõtjaportaaliga täiendavalt liitumas teisigi riike, sest vastavalt eIDAS määrusele hakkavad piiriülesed vastastikuse tunnustamise nõuded kehtima 18. septembrist 2018. See tähendab, et 2018. aasta sügisest peaks saama Eesti ID-kaardiga siseneda näiteks Belgia (või mõne muu liikmesriigi) kodanikuportaali ja vastupidi - Belgia ID-kaardiga kasutada Eesti avaliku sektori e-teenuseid.