PrintPDF Jaga

Juhised FIE tegevuse peatamiseks

20. Märts 2020 - 12:19
FIE tegevuse peatamine


Registrite ja Infosüsteemide Keskuse klienditoe poole on viimastel päevadel üha enam pöördutud küsimustega,
kas ja kuidas saab füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) esitada avalduse oma tegevuse peatamiseks.
Jagame sellekohast infot:

  • Vajadusel on FIE-l võimalik oma tegutsemine peatada, milleks saab esitada avalduse äriregistri ettevõtjaportaalis https://ettevotjaportaal.rik.ee/
  • Tegevuse peatamise perioodil ei ole FIE-l vaja maksta tulu- ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid.
  • FIE tegevuse peatamisel on oluline teada, et kahe kuu möödumisel peatub FIE ravikindlustus (kui FIE ei ole ravikindlustust võimalik saada muul alusel). Lisainfo Haigekassa veebilehel
  • Detailsemat infot tegutsemise peatamise avalduse esitamise kohta jagame aadressil:
    https://abiinfo.rik.ee/fiepeatamine