PrintPDF Jaga

Karistusregistrile on sel aastal esitatud juba 6200 päringut

20. Märts 2012 - 0:00

Selle aasta jaanuarist avalikuks muutunud karistusregistris on tehtud ligikaudu 6200 päringut, millest 95% päringutest on teinud inimesed selleks, et näha enda kohta registris olevat infot.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on karistusregistri avalikuks muutumine edukalt läinud ning inimeste huvi enda andmete kohta on olnud ootuspärane. „1.jaanuarist toodi karistusregister siseministeeriumi juurest justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning liideti justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskus poolt hallatava e-toimiku süsteemi osaks,“ ütles minister.

Ministri sõnul muudeti karistusregister avalikuks, kuna seaduse järgi ei ole jõustunud lahendid väärteo- ja kriminaalmenetluses delikaatsed isikuandmed ning nende avaldamise kohustus tuleneb selgelt seadusest. „Kuidagi ei olnud põhjendatud olukord, kus jõustunud kohtuotsus on avalik, kuid juurdepääs sellele avalikule teabele karistusregistris aga mitte. Registri avalikkusel on ka oluline kuriteoennetuse moment – näiteks saavad lapsevanemad lihtsamalt kontrollida oma lapsega kokkupuutuvate inimeste tausta,“ rääkis Michal.
„Avalik ei ole küll kogu karistusregistris olev info – näiteks ei ole registrist nähtavad andmed alaealiste kohta, arhiiviandmed ega üks väärteokaristus, mis on väiksem kui 200 eurot. Need on endiselt juurdepääsupiiranguga,“ ütles justiitsminister.
Ministri sõnul saab inimene enda kohta käivat infot läbi avaliku e-toimiku küsida piiramatult ja tasuta nagu ka oma alaealiste laste kohta käivat infot. „Teise inimese kohta saab päringut esitada vaid siis, kui on teada tema täielik nimi ning isikukood. Sellise päringu esitamine maksab 4 eurot. Samas tuleb meeles pidada, et teise inimese kohta päringu tegemine ei ole anonüümne -  iga päringu kohta jääb jälg, mistõttu saab iga inimene näha, kes tema andmeid karistusregistrist vaadanud on,“ ütles Michal.
Ministri sõnul on mõistlik karistusregistrit kasutada näiteks lapsevanematel, kes saavad avaliku e-toimiku kaudu lihtsalt kontrollida oma lapsega kokkupuutuvate inimeste tausta. „Samuti on tööandjatel võimalik kontrollida tööle kandideerijate tausta ning juhul, kui kandideerija volitab keskkonnas tööpakkujat tema andmeid vaatama, saab tööandja seda teha tasuta,“ lausus justiitsminister.

Karistusregister on leitav aadressil http://www.e-toimik.ee/  ning seda haldab justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskus.
E-toimikusse saab sisse logida ID-kaardiga ja teha päringuid nii iseenda kui ka teiste isikute kohta. Päringu tegemisel teise isiku kohta on vajalik teada isiku ees- ja perenime ning isikukoodi. E-toimiku kaudu info pärimine on mugavam, kindlam ja turvalisem kui e-posti või posti kasutades.
Karistusregistrist info pärimisel  paberkandjal või e-postiga on soovitatav kasutada päringuvormi, mis on kättesaadav registrite ja infosüsteemide keskuse kodulehelt (www.rik.ee/karistusregister). Kirjalikud päringud tuleb edastada järgmisel aadressil: Nimekast nr 1563, Toompuiestee 33A, 10402, Tallinn, Eesti

Artikli allikas: http://www.just.ee/56499