PrintPDF Jaga

Kinnisvaraga seonduvad avalikud teenused viiakse peagi ühte e-keskkonda

17. September 2018 - 11:08


Augusti lõpus avaldati Riigihangete registris hange kinnisvara sündmusteenuste ärianalüüsi tellimiseks, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.

Tegemist on esimese etapiga, et luua kodanikele asutuste ülesed e-teenused, mille kaudu oleks võimalik teha kõik kinnisvaraga seonduvad toimingud ühes keskkonnas.

Täna pakuvad asutused kodanikele kinnistute ja ehitistega seotud avalikke digitaalseid teenuseid üldjuhul oma vastutusala piires ja need asuvad erinevates süsteemides. Näiteks soovides müüa osa oma maatükist, tuleb kodanikul toimingu tegemiseks alustada kohalikust omavalitsusest, võtta ühendust maamõõtjaga, esitada taotlus Maa-ametile ja seejärel teha avaldus kinnistuportaalis või pöörduda notari poole.

Antud hanke raames tellitava ärianalüüsi eesmärgiks ongi välja töötada ettevõtjate ning eraisikute äri- ja elusündmustest lähtuvad kuni kümme kõige olulisemat kinnisvaraga seotud teenust ning neid pakkuma hakkava digitaalse asjaajamiskeskkonna kontseptsioon ja prototüüp.

Augusti lõpus avaldatud hanke “Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs“ läbiviijaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning ühisteks tellijateks on veel Registrite- ja infosüsteemide Keskus, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium ja Maa-amet.

Pärast ärianalüüsi läbiviimist otsustatakse, kas on vaja luua uus infosüsteem või integreeritakse teenused mõnda olemasolevasse ning milliste asutustega jätkatakse koostööd kodanikukesksete kinnisvaravaldkonna e-teenuste väljaarendamiseks. Samuti on võimalik hinnata arendustöödeks vajaliku rahastuse suurust.

2017. aastal jõustunud Vabariigi Valitsuse määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ kohaselt tuleb edaspidi kodanikele luua avalikud e-teenused, mille kaudu inimene saab mugavalt täita kõik tema ühe sündmuse või olukorraga seotud kohustused ühes keskkonnas. Kirjeldatud teenuseid nimetatakse sündmusteenusteks ning nende loomiseks ja pakkumiseks on mitmel asutusel vaja koondada ning lihtsustada mitu sama sündmusega seotud osateenust kasutajasõbralikuks ja sujuvaks ühiseks teenuseks.

Arendustööd planeeritakse teostada etapiviisiliselt kolme järgneva aasta jooksul (2019 – 2021).

Hangitavate tööde teostamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusskeemist „Avalike teenuste koosvõime loomine“.