PrintPDF Jaga

Kuulutati välja hange Konkurentsiameti hinnakrati arendamiseks

7. Oktoober 2021 - 10:57
Uudise foto: pildil Konkurentsiameti nimetahvel


Registrite ja Infosüsteemide Keskus avaldas 07.10.21 riigihangete registris  hanketeate, millega otsitakse koostööpartnerit Konkurentsiametile monopoolsete teenuste (soojus, vesi, gaas, elekter) hindade kontrollimise tarkvara arendamiseks. Vajalik on välja arendada suure hulga andmete automaatset töötlust võimaldav lahendus, mis hõlmaks kogu menetlusprotsessi andmete esitamisest kuni otsuste koostamiseni.

Konkurentsiamet kontrollib monopoolsete teenuste (vesi, elekter, gaas, soojus) hindasid, mis moodustavad vältimatu ja märkimisväärse osa kodanike ja ettevõtjate igakuistest kuludest. Arendatava tarkvara abil muutub menetlusprotsess lihtsamini jälgitavaks ning prognoositavalt praegusest 70% efektiivsemaks

Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa sõnul on arendaja jaoks tegemist enneolematu võimalusega. „Teadaolevalt oleme hinnaregulatsiooni maailmas esimene regulaator, kellel on niivõrd ambitsioonikas ja pikaajaliselt edasiarendatav plaan viia monopoolsete teenuste hindade kontrollimine järjest kõrgemale tasemele. Arendaja jaoks oleks see esmakordne võimalus anda oma panus, et hinnaregulatsiooni protsess toimiks e-riigile kohaselt ja näitaks suunda teistele regulaatoritele. Käesolev projekt on esimene, kuid väga oluline samm selles suunas,“ sõnas Märt Ots.

Loodav lahendus pakub olulist lisaväärtust ka reguleeritavale ettevõtetele, võimaldades taotluseid senisest lihtsamini esitada. Lisaks esimesele projektile, mille eesmärgiks on luua tuumiklahendus hinnaregulatsiooni valdkonna jaoks, laiendatakse lahendust edaspidi lihtsama andmetöötluse eesmärgil. „Ettevõtja jaoks väheneks halduskoormus kindlasti märkimisväärselt, kui me saaksime tulevikus taaskasutada ettevõtja poolt juba riigile esitatud andmeid ning analüüsimisel on lisaks veel lahendused, mis hõivaksid hinnaregulatsiooniks vajalikke andmeid reaalajas,“ märkis Märt Ots.

Ameti hinnaregulatsioonile on allutatud ca 300 ettevõtjat, sektori käive on ca 700 milj €. Regulatsiooni eesmärk on hoida tasakaalu ettevõtjate ja tarbijate huvide vahel, et hinnatase püsiks mõistlikul tasemel mõlema osapoole jaoks.

Infotund toimub pakkujatele 14.10.2021 kl 11.00-13.00 Registrite ja Infosüsteemide Keskuse virtuaalruumis. Infotunnis osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil [email protected].