PrintPDF Jaga

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg läheneb

22. Juuni 2021 - 9:30


Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. juunil saabub majandusaasta aruande esitamise tähtaeg neil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 2020. aasta lõpus.

„Soovitame kõigil majandusaasta aruanded juuni lõpuks esitada. See on oluline, sest see näitab ühingu usaldusväärsust nii koostööpartnerite kui riigi silmis. Õigeaegselt esitatud aruanded võimaldavad koostada tõeseid majandusprognoose ja hinnata majanduskasvu,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Igal aastal esitab ligikaudu 60% kohustatutest aruande õigeaegselt. 20% esitab selle hilinemisega ja 20% jätab esitamata.

30. juuniks on majandusaasta aruande esitamise kohustus kõigil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2020. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.

Aruande saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Kõik juriidilised isikud saavad oma koosolekuid viia läbi elektrooniliselt, mis on jätkuvate koroonapiirangute korral hea võimalus aruannete kinnitamiseks.

Koos aruande esitamisega on soovitav vaadata üle ka senised registriandmed: kas kontaktandmed on ajakohased, juhatuse liikmete volitused kehtivad, tegelikud kasusaajad on õiged.

Õigeaegse aastaaruandluse huvides on äriregistrit pidav Tartu maakohus, maksu- ja tolliamet ning teised asutused tõhustanud kommunikatsiooni. Registrit pidavale kohtule on antud lisaraha järelevalve- ja teavitustöö tugevdamiseks.