PrintPDF Jaga

Mis on muutunud seoses majandusaasta aruande elektroonilise esitamisega?

27. Juuni 2022 - 15:37


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) koondab igal aastal enne majandusaasta aruannete esitamist info, mis on aruannete elektroonilise esitamise keskkonnas muutunud. Ühtlasi tuletab e-äriregistri arendaja sellega meelde, et kõigil kohuslastel, kelle majandusaasta lõppes eelmise aastaga, tuleb majandusaasta aruanded esitada 30. juuniks.

RIKi aruandluse infosüsteemide talituse juhataja Aleksandr Beloussovi sõnul on viimase aasta jooksul aruannete esitamise keskkonnas tehtud vähe muudatusi. Ta toob kõige märgatavama uuendusena välja, et e-äriregistril on uus portaal, mis koondab endas kõik varasemad ettevõtjaportaali ja teabesüsteemi võimalused, sealhulgas majandusaasta aruannete esitamise keskkonna, mistõttu saab nüüd minna aruannet esitama aadressil https://ariregister.rik.ee. Kuigi sisenemise aadress on muutunud, on portaalis majandusaasta aruande koostamise ja esitamise vaated valdavalt samad.

„Kõige märgatavam muudatus, mis puudutab kõiki aruande esitajaid, on toimunud taksonoomia osas. Taksonoomia uued vormid tõid kaasa uuenduse majandusaasta aruande kohustuslikus lisas „seotud osapooled“, mis kajastab juhatusele arvestatud lisatasusid,“ rääkis Beloussov. Nimetatud lisa vorm on lihtsustatud, struktuuri mõttes muutunud mugavamaks ja seal saab lisada viiteid teistele lisadele, kus on lahti kirjutatud detailsem informatsioon. Kuid võrreldes varasemaga ei saa Beloussovi sõnul enam seotud osapoolte lisa täiendada enda poolt soovitud lisaridadega.

Samuti on portaalis muudetud aruandlusperioodi määramise loogikat. „E-aruandluskeskkond oskab ettevõtjale pakkuda sobivat aruandeperioodi automaatselt - vaadates varasemaid andmeid, mis on kasutaja poolt sisestatud ning arvestades erisusi, näiteks kui periood on pikem kui 12 kuud,“ tõi Beloussov välja.

Üks väiksem uuendus puudutab mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, mis saavad nüüd sama mugavalt kui äriühingud kasutada oma eelmisel aastal valitud EMTAK tegevusala kohe aruande koostamise vaates.

„Mugava lahendusena soovitame neile, kes jõuavad aruande varem portaalis valmis teha, aga ei soovi seda koheselt enne tähtaja saabumist registrile esitada, kasutada võimalust, et aruandluskeskkond esitab aruande kasutaja eest tulevikus märgitud tähtajal,“ lisas Beloussov meeldetuletusena.

Soovitame tutvuda ka majandusaasta aruande esitamist puudutava juhendmaterjaliga https://abiinfo.rik.ee/majandusaasta-aruannete-esitamine