PrintPDF Jaga

Omaani Sultaniriiki huvitab e-äriregistri kogemus

7. Juuni 2013 - 14:25

Eelmisel nädalal külastas Omaani Sultaniriigi ametnike delegatsioon Registrite ja Infosüsteemide Keskust (RIK), et tutvuda e-äriregistri lahendusega, mida peetakse üheks maailma parimaks. Omaanlased külastasid visiidi käigus ettevõtte registreerimisega seotud asutusi ja neile anti põhjalik ülevaade kõigist äriregistri e-teenustest.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on tegemist hea näitega Eesti kogemuse jagamisest riigiga, kus ollakse valmis õppima meie kogemustest ning vastupidi. Loodame, et meie ideed ja lähenemised ettevõtete registreerimise protsessile aitavad ka Omaani, lihtsama ja mugavama ettevõtluskeskkonna loomisel.  

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Omaani Sultaniriigi kaubandus- ja tööstusministeeriumi (MOCI) ning Infotehnoloogia Agentuuri (ITA) poolt käesoleva aasta veebruaris alla kirjutatud koostöölepingu kohaselt panustatakse sultaniriigis ühiselt eestlastega ettevõtete registreerimist puudutavate e-riigi teenuste kvaliteedi ja kasutajasõbralikkuse suurendamisesse.
 
Omaani ametnike külastus on jätkutegevus eelmise aasta aprillis sõlmitud Eesti ja Omaani vahelise IKT alase koostöö edendamise leppele. Koostööprojekti raames töötas RIK konsultantide meeskond, käesoleva aasta kahe kuu vältel, Omaanis ja aitas paika seada Omaani äriregistri tulevikuvisiooni, mis võetakse aluseks edasiste arenduste tegemisel.

Projektist huvitatud osapooltel palume täiendavate küsimustega pöörduda:
Margus Mägi
Rahvusvahelise turunduse spetsialist
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Margus.Magi@just.ee
Tel: +372 6636 337

Allikas: RIK pressiteade 07.06.2013