PrintPDF Jaga

Peagi saavad ka MTÜ-d e-arveldaja võimalusi kasutada

6. November 2014 - 12:09

Lähtuvalt kasutajate ettepanekutest ja tagasisidest on e-arveldaja pooleaastase kasutamisperioodi jooksul tehtud mõningaid edasiarendusi.
Lisaks tarkvaras realiseeritud täiendustele saavad alates detsembrist e-arveldajat kasutama hakata ka mittetulundusühingud ja sihtasutused. Tarkvara kohandamine MTÜ-dele sobivaks annab hea võimaluse edaspidi ka näiteks väikesele korteriühistule lihtsa, arusaadava ja soodsa internetipõhise raamatupidamistarkvara kasutamiseks.

Mõned sisulised näited juba realiseeritud arendustest:

  • Põhivarale mahakandmise kuupäeva lisamise võimalus ning põhivõra amortisatsiooni määramine protsentides;
  • Tasumiste ja laekumiste all on lisatud täiendavate kontode valikud, mille tulemusel on võimalike automaatsete kannete arv suurenenud;
  • Paljude nimekirjade filtreeringud on tehtud mugavamaks ning viimati valitud seaded säilivad kasutajale ka lehelt lahkudes;
  • Ostu- ja müügiarvete koondvaadetes on näha tasumata/laekumata jääk.

Tarkvara täieneb lähiajal veelgi:

  • Peagi on e-arveldaja kasutajatel paremad võimalused ülevaate saamiseks ja andmete analüüsimiseks, sest lisanduvad tasumiste/laekumiste ja toodete/teenuste väljavõtete tegemise võimalused. Näiteks toodete/teenuste väljavõte on tulemusüksuste lõikes.
  • Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole ülekantud või MTA poolt saadud raha saab olema seotud automaatselt tarkvaras oleva ettemaksukontoga panga väljavõtte importimisel;
  • Lisandumas on käibemaksuseaduse muudatusest tuleneva käibedeklaratsiooni lisa KMD INF ("1000 euro seadus" automaatse genereerimise ja edastamise võimekus.
  • Tulenevalt uutest Maksu- ja Tolliameti vormidest on uuendamisel tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse arvestamine ja deklareerimine.
  • Töötajate registrisse (TÖR) saab edaspidi oma töötajate andmed edastada otse programmist, mis vähendab andmete sisestamisel eksimise võimalust.


e-arveldaja raamatupidamistarkvara on senini väikeettevõtjate poolt väga hästi vastu võetud ning sellel on tänaseks juba pea 1000 kasutajat.
Suurt huvi tuntakse ka e-arveldaja demokeskkonna vastu, mis võimaldab tarkvaraga tutvuda enne lepingu sõlmimist ja kasutajaks hakkamist.

Aastane tarkvara tasuta kasutamise periood jääb esmaliitujatele ka tulevikus alles, olenemata sellest, kui suur on ettevõte, palju kandeid tehakse või mis ajal tarkvara kasutamiseks leping sõlmitakse.

e-arveldaja võimalused ja tutvustav video:  www.rik.ee/e-arveldaja