PrintPDF Jaga

Pevkur: Eesti e-teenused aitavad raha säästa, kui ka teenida

10. Aprill 2013 - 11:22

 Eile Registrite ja Infosüsteemide Keskust (RIK) külastades tutvus justiitsminister seal valminud ja maailmas tunnustatud e-teenustega ning vaatas üle arenduses olevad ettevõtlust toetavad lahendused.
 
„RIK, kui edukas e-teenuste looja on andnud häid näiteid selliste teenuste praktilistest väärtustest, andes ühelt poolt kulude kokkuhoiu nii riigi- kui erasektori kasutajatele ning tuues teiselt poolt läbi oskuste ja teenuste ekspordi Eestile täiendava tulu. Eesti väiksus, kuid samas hea it-võimekus on mänginud meile kätte võimalused, millega silma paista ning ülejäänud maailmale eeskuju näidata,“ sõnas justiitsminister Pevkur.
 
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on RIK hetkel välja töötamas järgmisest aastast käivituvat e-raamatupidamiskeskkonda, mis on mõeldud eelkõige alustavale ning väikesele ettevõttele. „Uus lahendus peaks ära katma väikesemahuliste ettevõtjate raamatupidamisvajadused ning lihtsustama näiteks ka aruannete esitamist riigile. Samasse valdkonda võiks minna ka loomisel olev elektrooniline teavituste kalender, mis tuletab ettevõtjatele varakult meelde tähtajad deklaratsioonide esitamise kuupäevadest, kuni maksude tasumise päevani välja,“ lausus Sihvart.
 
Registrite ja Infosüsteemide Keskus on justiitsministeeriumi haldusala asutus, mis arendab ja haldab riigile ning kodanikele olulisi registreid ja infosüsteeme nagu näiteks e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, karistusregister, e-toimik, elektrooniline Riigi Teataja jt.
 
Käesoleva aasta veebruaris tunnistati United Nations World Summit Award on the Information Society +10 konkursil Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt loodud majandusaasta aruannete elektroonilise esitamise keskkond viimase kümne aasta maailma parimaks e-riigi lahenduseks. Ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkond annab ettevõtjatele võimaluse esitada oma majandusaasta aruanne äriregistrile elektrooniliselt. Tänaseks kasutab loodud keskkonda 99% (137 000) Eestis registreeritud ettevõtet.
 
E-teenuste ekspordi osas saab esile tõsta Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), Omaani Sultaniriigi kaubandus- ja tööstusministeerium (MOCI) ning Infotehnoloogia Agentuur (ITA) poolt käesoleva aasta veebruaris alla kirjutatud koostöölepingu, mille kohaselt panustatakse sultaniriigis ühiselt ettevõtete registreerimist puudutavate e-riigi teenuste kvaliteedi ja kasutajasõbralikkuse suurendamisesse.
 
Koostööprojekt on jätkutegevus eelmise aasta aprillis sõlmitud Eesti ja Omaani vahelise IKT alase koostöö edendamise leppele, mille raames käesolev projekt algatati.