PrintPDF Jaga

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse juht vahetub

10. Detsember 2021 - 11:05
RIKi direktor Mehis Sihvart lahkub ametist


Registrite ja Infosüsteemide Keskust (RIK) pea 12 aastat juhtinud Mehis Sihvart lahkub selle aasta lõpus ametist.

„RIK loodi esimese riikliku IT-asutusena, mille tuules on tänaseks kõrvale kasvanud viis IT-maja. Oleme selle aja jooksul nii igaüks enda majas kui üheskoos arendanud digisüsteeme, mis on maailmas ainulaadsed. Näiteks e-äriregistrile rahvusvahelise UNPSA programmi poolt omistatud maailma parima avaliku sektori teenuse auhind illustreerib hästi kõigi Eesti e-lahenduste taset. Märkimata ei saa jätta ka riikliku andmesaatkonna rajamist, IT-seadmete keskse hankimise väljatöötamist või alles hiljuti IT-toe pakkumist KOV valimistel valimisjaoskondades. Viimast projekti nimetades olen uhke, et sama meeskond asub uuest aastast, siis juba Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse koosseisus, RIKi infrastruktuuride tiimi väljatöötatud arvuti töökoha lahendust pakkuma kogu riigile,“ rääkis Sihvart.

2022. aasta algab RIK-ile ka muus mõttes huvitava ja teed rajava suunaga, sest IT-asutus muudab fookuse selgemaks spetsialiseerudes tarkvara arendus- ja halduskeskuseks.

„Kõik mastaapsed arendusprojektid, mis oleme RIKi julge meeskonnaga ühise nõu ja jõuga teoks teinud, on kaugeleulatuva mõjuga. Ja mulle tundub, et järgmiste sihtide seadmiseks on just praegu õige hetk teatepulga üleandmiseks,“ lisas Sihvart.

Mehis Sihvart on olnud RIKi direktor alates 11. aprillist 2010. Sihvart lahkub ametist omal soovil täites senist rolli kuni 31. detsembrini 2021.

Justiitsministeerium kuulutab asutuse uue direktori leidmiseks välja avaliku konkursi lähiajal. Seni on RIKi direktori ülesannetes asedirektor Piret Meelind.

RIK on Justiitsministeeriumi IT-asutus, mis arendab ja haldab nii riigile kui kodanikele olulisi e-teenuseid.  RIKi 290-liikmelise meeskonna hallata on üle 70 registri ja infosüsteemi näiteks: e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, karistusregister, e-toimik, elektrooniline Riigi Teataja.