PrintPDF Jaga

Riigihangete Vaidlustuskomisjon jättis ühispakkujate vaidlustuse rahuldamata

12. Veebruar 2014 - 14:40

Riigihangete Vaidlustuskomisjon jättis ühispakkujate AS Fujitsu Estonia ja Fusion Varahalduse AS esitatud vaidlustuse RIK riigihanke „Sülearvutite ostmine ja liisimine raamlepinguga“ (viitenumber 145993) osas rahuldamata.

AS Fujitsu Estonia vaidlustas 21. jaanuaril 2014 Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) sülearvutite raamlepinguga ostmise ja liisimise hanke. Vaidlustus keskendus peamiselt ühispakkujate poolt esitatud pakkumuse tehnilistele nüanssidele, mis tõid kaasa RIK-i poolt ühispakkujate esitatud pakkumuse mittevastavaks tunnistamise.
Vaidlustuskomisjon leidis, et pakkumuses esineb puudusi, mis ei saa kaasa tuua pakkumuse vastavaks tunnistamise.

Antud hankes on kokku 88 erinevat ühishankijat, kelle nimel RIK hanget teostab, näiteks maa-amet, Tartu maavalitsus, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Polütehnikum, põllumajandusministeerium, Hiiumaa Muuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Noarootsi Gümnaasium, keeleinspektsioon ja riigikantselei.

Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projektiga.
Käesolevast aastast on ministeeriumide ja nende valitsemisalade riigiasutuste ning riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihanked RIK-i haldusalas, mis korraldab keskseid hankeid.