PrintPDF Jaga

RIK avaldas hanke riigiasutuste dokumendihaldustarkvara uuendamiseks

8. Oktoober 2021 - 15:51
Uudise foto: dokumendipuu


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) avaldas sel nädalal riigihanke dokumendihaldustarkvara Delta arenduspartneri leidmiseks. Delta platvormi uuendamise arendus, mille eeldatav maksumus on 384 166 eurot, teeb vabavaralise dokumendihaldustarkvara kasutuselevõtmise võimalikuks kõigis riigiasutustes.

RIK-i direktor Mehis Sihvarti sõnul kasutavad hetkel riigiasutused dokumendihalduseks erinevaid lahendusi, mis suurendab arendus- ja halduskoormust ning killustab info leidmist avalikest dokumendiregistritest. „Eesmärk on kohandada avatud lähtekoodiga täiselektrooniline tarkvara, mida täna kasutab juba 45 riigiasutust, sealhulgas kuus ministeeriumi, selliseks, et ühte ja sama lahendust saab paindlikult seadistada iga organisatsiooni jaoks. Ühtne lahendus aitab toetada erinevates asutustes elektroonilise asjaajamise tööprotsessi, tagab dokumendihalduses kõrgema andmekvaliteedi ja võimaldab kokku hoida litsentsikuludelt,“ rääkis Sihvart.

Delta arendustööd on jaotatud kahte etappi. Käesoleva hanke ehk esimese etapi käigus, mida rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist, arendatakse põhifunktsionaalsus ning dokumentide seadistamise ja kasutajaliidese moodulid. Järgmise hankega luuakse juurde võimalused aruannete koostamiseks, dokumentide arhiveerimiseks ja hävitamiseks ning tööriist andmete migratsiooniks.

Ettevalmistustöödeks on läbi viidud kaks projekti, mille käigus selgitati välja sobiv tehniline platvorm, erinevate kasutajagruppide vajadused, analüüsiti olemasoleva keskkonna mugavust ning loodi tagasiside põhjal uue lahenduse prototüüp.

Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi poolt 2013. aastast alates ühiselt edasiarendatud Delta dokumendihaldustarkvara on litsentsivaba asjaajamiskeskkond, mis võimaldab organisatsiooniüleselt juhtida dokumentidega seotud tööd. Tarkvara hõlmab kogu dokumendi elutsüklit alates selle loomisest kuni üleandmiseni Rahvusarhiivile. Seejuures on õiguste süsteem paindlikult seadistatav nii organisatsioonisisesteks vajadusteks kui teabe avalikustamiseks.

Kuues ministeeriumis ja nende asutustes kasutusel oleval dokumendihaldustarkvaral on tänaseks 23 000 kasutajat. Platvormi uuendustööde järel on võimalik uut lahendust kasutada 160 riigiasutusel, kus töötab kokku ligikaudu 32 000 töötajat.

Hanke tutvustamiseks toimub infotund 20. oktoobril 2021 kell 14.00 RIK-i virtuaalruumis. Osalemiseks palume eelnevalt registreerida aadressil [email protected].