PrintPDF Jaga

RIK avaldas oma veebilehel ettevõtjaid abistavad lisadokumentide mallid

20. Juuni 2016 - 12:16

Tänasest on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) abiinfo portaalis kättesaadavad lisadokumentide mallid ühinguga seotud kandeavalduste esitamiseks ettevõtjaportaalis.
 
Ettevõtjatel tuleb kandeavalduste koostamisel ja esitamisel paljude muudatuste puhul avaldusega kaasa panna lisadokumente- näiteks otsus või protokoll. Seda, milline lisadokumendi liik tuleb avaldusele lisada, reguleerib seadusandlus, kuid paljudel juhtudel ei teata, kuidas võiksid avaldusega esitatavad lisadokumendid olla vormistatud.
 
Avalduse esitamise lihtsustamiseks sai e-residentsuse tiimi eestvedamisel ja koostöös Tartu Maakohtu registriosakonna ning Justiitsministeeriumiga loodud soovituslikud lisadokumentide näidismallid.
Erinevaid dokumendimalle on kokku 45 ning need kõik on kättesaadavad nii eesti kui inglise keeles. Näiteks on põhikirja muutmisel võimalik valida kolme erineva otsuse/protokolli malli seast: hääletusprotokoll (koosolekut kokku kutsumata), osaniku(e) otsus (konsensuse korral) või osaühingu koosoleku protokoll. Juhatuse muudatuse puhul saab valida 9 erineva malli hulgast.
 
Abiinfo portaalis olevad näidised on koostatud nii öelda blanketi vormis. Sobiva faili saab soovi korral enda arvutisse salvestada ja seejärel täita blanketi tühjad read. Registrile esitatavate dokumentide sisu peab olema eestikeelne või äriseadustiku § 27 kohaselt vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega (sobib ka eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja). Lisadokumendi koostamise järel saab selle ettevõtjaportaalis avalduse juurde failina lisada.
 
Dokumendimallid on leitavad: näidismallid eesti keeles ning inglise keeles.
 
*Abiinfo portaalis olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine ei ole kohustuslik. Vastavalt asjaoludele võivad dokumendimallid vajada muutmist. Juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks või konsultatsiooniks soovitame pöörduda notaribüroosse või advokaadi poole.