PrintPDF Jaga

RIK on esimene keskne hankija Eestis

26. Märts 2013 - 16:40

Valitsus kinnitas ministeeriumide ja nende valitsemisalade riigiasutuste ning riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK), mis asub 2014. aasta 1. jaanuarist alates keskselt hankima arvuteid, nendega seotud seadmeid ja teenuseid.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on RIK viimase kolme aasta jooksul läbi viidud ühishangete kaudu saanud vajaliku kogemuse ja ühtlasi astunud juba esimesi samme ühtlustamaks infotehnoloogilisi vajadusi koostöös ühishangetes osalevate asutustega. „Ka käesoleval aastal korraldab RIK nii laua- kui sülearvutite osas ühishanke, mille valguses sujuvalt üle minna 2014. aastal kesksete hangete korraldamisele,“ avaldas Sihvart.

Kui 2011. aastal alustas RIK ühishangete osas kahe hankega, millele järgnesid 2012. aastal seitse ühishanget, siis käesoleval aastal on planeeritud korraldada juba 10 ühishanget. Käesoleva aasta lõpuks töötab keskus koostöös ministeeriumidega välja infotehnoloogia valdkonna keskse hankimise tingimused ja korra ning kogub kokku ja ühtlustab riigiasutuste infotehnoloogilised vajadused.

„Ühishanked on end igati õigustanud. Näiteks on meie hangetes osalemisest saavutanud rahalise võidu ka väiksemad asutused, kelle kogused eraldi soetuste puhul ei ole varasemalt andnud neile hinnavõitu. RIKi senine kogemus näitab, et tsentraalsete ja suuremahuliste hangete korral pakutakse seadmeid soodsamalt. Siiski ei ole see ainus võit. Märkimisväärse kasuna toovadki hankijad esile ajalise kokkuhoiu riistvara hankimisel, hangitud vara kvaliteedi ning arvutipargi ühtlustumise.  Infotehnoloogilise riistvara tsentraalne hankimine omab positiivset mõju haldussuutlikkusele ning riigihangete läbiviimise kvaliteedile, vähendades seeläbi riigihangete ebaõnnestumise riski.  Keeruliste ja mahukate hangete läbiviimise kogemust omades, on RIK hangete puhul eesmärgiks alati võimalikult paljude pakkujate osalemine meie hangetes. Seetõttu oleme ühishankeid ette valmistades alati kaasanud ja andnud võimaluse kaasa rääkida tehnilises dialoogis pea kõigil turul tegutsevatel toodete või tootjate esindajatel,“ lisas Sihvart.

Korraldades aastas keskmiselt 50 hanget läbi e-Riigihangete registri ja pannes rõhku soetatavate toodete ja teenuste kvaliteedile, on RIK tänaseks hetkeks, ühishangete korraldamisest saadud kogemustega, valmis võtma 2014. aastast alates endale keskse hankija rolli.