PrintPDF Jaga

RIK hakkab ka printereid keskselt hankima

4. Juuli 2016 - 16:27

30. juunil 2016 täiendati Vabariigi Valitsuse korralduses „Keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes“ keskselt hangitavate toodete nimekirja. Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) saab edaspidi korraldada valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste kontoritöökoha arvutite hankimisele lisaks ka printerite riigihankeid.

Seni kehtiv Vabariigi Valitsuse 14.03.2013 korraldus nr 107 sisaldas keskselt hangitavate toodete nimekirjas töökoha arvuteid - kaasaskantavad arvutid, lauaarvutid ja lamekuvarid. Tulenevalt vajadusest ja kasvavast huvist täiendada keskselt hangitavate seadmete loetelu, on RIK-ile antud õigus edaspidi keskselt soetada ka printereid.

2016. aasta teisel poolel alustab RIK kolme keskse hankega:
•    sülearvutite ostmine ja liisimine raamlepinguga; 
•    lauaarvutite ning monitoride ostmine ja liisimine raamlepinguga;
•    printerite ostmine ja liisimine raamlepinguga täishooldusteenuse võimalusega.

Riigihanke alusdokumentide koostamine ning komisjoni töö toimub vastavalt RIK-is kehtivale korrale RIK-i poolt. Riigihankemenetluse tulemusel sõlmitakse parima pakkujaga raamleping, mille allkirjastab RIK. Raamlepingu alusel sõlmitavaid hankelepinguid hakkavad allkirjastama hankega hõlmatud riigiasutused vastavalt oma vajadusele raamlepingus toodud tingimustel.

Paindlikkuse säilitamiseks korraldatakse kesksed hanked vajadusel mitmeosalistena. Asju ja teenuseid, mida ei ole võimalik tellida RIK-i poolt korraldatavatest kesksetest hangetest, hangivad hankijad iseseisvalt.

Alates 2014. aastast ei korralda valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused iseseisvalt hankeid töökoha arvutite soetamiseks. RIK koondab hankijate vajadused ning korraldab ligikaudu 160-le erinevale riigiasutusele hankeid keskselt.