PrintPDF Jaga

RIK-il on käimas neli riigihanget õiguskaare digitaliseerimise projektide elluviimiseks

5. Oktoober 2021 - 12:18
Uudist illustreeriv foto: noole ikoon


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) avaldas riigihangete registris neli riigihanget, et leida koostööpartnereid õiguskaare digitaliseerimise projektide elluviimiseks. Hangete sisu tutvustamiseks toimuvad enne pakkumuste esitamise tähtaega virtuaalsed infotunnid 6. ja 13. okroobril 2021.

Väljakuulutatud hanked:

  1. Failide indekseerija arendamine e-toimiku infosüsteemis – loodav lahendus võimaldab rakendada teksti tuvastamiseks erinevaid keeletööriistu, näiteks skaneeritud dokumentide optilist keeletuvastust. Samuti on õiguskaitse valdkonnas kasvanud vajadus heli-, video- ja fotofailide töötlemiseks ning advokaatidel ja kohtunikel toimikust dokumentide, märksõnade ja sisu otsingufunktsioonide järele. Hanke eeldatav maksumus on 125 000 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 7. oktoober 2021 kell 11.00 (viitenumber 241005).
     
  2. Digitaalne kohtutoimik kinnipidamisasutuses viibivale isikule - hanke raames täiendatakse olemasolevat avaliku e-toimiku infosüsteemi, et loodava lahenduse kaudu oleks võimalik kinnipeetavatel suhelda kohtutega elektrooniliselt: võtta vastu kättetoimetamist vajavaid dokumente, tutvuda oma kohtutoimikuga ning vajadusel esitada dokumente. Hanke eeldatav maksumus on 267 773 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 22.10.2021 kell 11.00 (viitenumber 240964).
     
  3. Justiitssüsteemi andme- ja analüüsikeskkonna (JAAK) arendusressursi hanke eesmärgiks on asendada senine õiguskaitse statistika andmeladu uue keskkonnaga, mis võimaldab Justiitsministeeriumil teostada erinevates menetlusetappides (nt kohtueelne, kohtu- ja kohtuväline menetlus, ekspertiisid) andmete omavahelist analüüsi koos kasutajaspetsiifiliste töölaudade ning mugava ja lihtsa analüüsikeskkonnaga. Loodava analüüsikeskkonna peamiseks andmeallikaks on e-toimik, lisaks on andmelao jaoks soetatud analüütiline andmebaas Vertica. Riigihankega on soov hankida arendusressurssi ühe andmelao arhitekti, analüütiku ja BI analüütiku osas. Hanke eeldatav maksumus on 321 000 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 25. oktoober 2021. Sisuliseks tutvustamiseks toimub virtuaalne infotund 6. oktoobril kell 13.00, kuhu saab eelnevalt registreerida aadressil [email protected].
     
  4. Kohtuasjade menetluste juhtimise töölaua andmevaade kohtute infosüsteemis – arendusprojekti käigus koondatakse kohtute tööprotsessides kasutatavad tabelarvutusprogrammides asuvad andmed ühte vaatesse, et info oleks menetlusgrupile kiiresti kättesaadav ning töölaud kajastaks samas keskkonnas töös olevaid menetlusi. Hanke eeldatav maksumus on 154 692 eurot, pakkumuste esitamise tähtaeg 25. oktoober 2021 (viitenumber 240963), millele eelnevalt toimub virtuaalne infotund 13. oktoobril kell 15.00 (registreerimisaadress: [email protected]).