PrintPDF Jaga

RIK-il valmib 2020. aastal uus vabavaraline kinnistusraamatu infosüsteem

23. Jaanuar 2018 - 15:14

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) alustas Eestis uue vabavaralise kinnistusraamatu infosüsteemi loomise projektiga (KRIS5), mille esimese väljakuulutatud arhitektuuri analüüsi hanke infopäev toimub juba sel neljapäeval, 25. jaanuaril kell 16 RIK-is (Lõkke 4, Tallinn).

KRIS5 projekti eesmärgiks on välja töötada kaasaegsetel tehnoloogilistel lahendustel põhinev ning kasutajakeskset lähenemist võimaldav uue põlvkonna kinnistusraamatu infosüsteem. Antud projekti raames vahetatakse täielikult välja senine, juba 2005. aastast kasutusel olev elektroonilise kinnistusraamatu lahendus. 

„Ootame uuelt infosüsteemilt eelkõige suuremat turvalisust ja efektiivsust, nii kasutajate poolt vaadates kui ka süsteemi enda haldamise osas. Ühtlasi plaanime uue kinnistusraamatu luua vabavarana, et selle saaksid lisaks Eestile kasutusele võtta ka teised riigid nii Euroopa Liidus kui mujal,“ tutvustas RIK-i kohturegistrite osakonna juhataja Ingmar Vali.

Vali sõnul loob vabavaraline tarkvara võimaluse ühendada tulevikus eri riikide jõud uute süsteemikomponentide väljaarendamiseks või teistes riikides loodud tarkvaramoodulite kohandamiseks Eesti süsteemile.

KRIS5 projekt käivitus 19. jaanuaril 2018 väljakuulutatud uue kinnistusraamatu infosüsteemi arhitektuuri analüüsi hankega. Arhitektuuri hankele järgnevad õige pea kasutajakogemuse analüüsi ning kodanikele ja ettevõtjatele oluliste kinnisvara sündmusteenuste uuringu hanked. Nende analüüside põhjal kujundatakse välja lõplik visioon uuest kinnistusraamatu infosüsteemist ning 2018. aasta teisel poolel alustatakse juba ka tarkvaraarendusega. 

Antud projekt viiakse ellu mitmes etapis järgneva kolme aasta jooksul ja selle raames toimuvaid töid rahastatakse peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Oma osalemisest KRIS5 arhitektuuri analüüsi hanke infopäeval palume teavitada aadressil [email protected]