PrintPDF Jaga

RIK-il valmis uus veebileht ühis- ja kesksete hangete info koondamiseks

24. Jaanuar 2014 - 12:37

Seoses arvutite, nendega seotud seadmete ja teenuste keskse hankija rolli omandamisega,  on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) tänaseks valmis saanud veebilehe, mis koondab endas kõigi osapoolte jaoks vajaliku info:  https://kesksedhanked.rik.ee .

Nimetatud lehekülg, kuhu lisatakse nii kesksete kui ühishangete osas kasutajate jaoks olulised dokumendid, on suunatud ennekõike RIK-i poolt korraldatavates hangetes osalevatele hankijatele, kuid kajastab informatsiooni ka pakkujatele. Näiteks on pakkujatel võimalik ennast veebilehekülje kaudu kursis hoida huvipakkuva riigihanke staatusega ning hanke avaldamise järel vajalik info otselingi kaudu Riigihangete registris lihtsalt üles leida.

RIK-i poolt läbiviidavate ühishangete osalejate arv on aastate jooksul pidevalt kasvanud. Näiteks osales 2012. aasta lauaarvutite hankes 9 ühishankijat, kuid 2013. aastal juba üle 80 ühishankija.

Kui varasemalt on toimunud kogu suhtlus elektronposti või telefoni teel, siis nüüdsest on loodud eelnevalt registreerunud hankijatele hea võimalus tutvuda kõigi RIK-i poolt korraldatavate kesksete ja ühishangete detailinfoga reaalajas (s.h alla laadida riigihanke tulemusena sõlmitud raamleping). Lisaks on võimalik keskse hankijaga suhelda samal veebilehel oleva foorumi kaudu.

Info liikumise kiirendamiseks on registreeritud kasutajatel võimalus tellida konkreetsete hangete kohta teavitusi, mis tähendab seda, et juhul kui RIK lisab antud leheküljele uut infot, siis saadab süsteem koheselt selle kohta hankijale teavituse.
Kesksete hangete korraldamisel, kus hankijate ring saab olema oluliselt suurem kui ühishangetel, mängib kiire info liikumine väga tähtsat rolli. Keskses hankimises osaleb sel aastal teadaolevalt üle 160 riigiasutuse, keda esindavad kesksete hangete veebikeskkonnas ca 400 kasutajat.

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist on ministeeriumide ja nende valitsemisalade riigiasutuste ning riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskus.