PrintPDF Jaga

RIK kutsus kokku keskses hankimises osalejad

29. Oktoober 2015 - 14:39

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) tutvustas täna riigiasutustele kesksete ning ühishangete käigus sõlmitud raamlepingute tingimusi, mille eeldatavaks koondmaksumuseks on ligi 4 miljonit eurot ja millega on kokku seotud 160 hankijat.
 
Täna, 29. oktoobril tutvustas RIK Mektorys toimunud hangete teemalisel infopäeval riigiasutusele sel aastal sõlmitud raamlepingute tingimusi, näiteks lepingute sõlmimise protsessi ning arutas kesksete ja ühishankes osalejatega võimalikke tulevikuplaane. Lisaks rääkis Rahandusministeeriumi nõunik Evelin Karindi-Kask kesksete ning ühishangete regulatsioonist uues riigihangete seaduses, mis jõustub aprillis 2016.
 
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktor Mehis Sihvart tõi kohtumisel välja, et RIK-i kesksetes hangetes pakutud arvutid ja monitorid on keskmisest turuhinnast kuni 30% soodsamad ning võrreldes 2013.aastal RIK-i poolt läbiviidud samade toodete ühishangetega, on hinnad täiendavalt 5 protsenti langenud. „Mitu keskses hankes osalejat on tagasisidena välja toonud ka asutuse administratiivkoormuse vähenemise, kuna ühine hankeprotsess on hankijate seisukohast lihtsam. Lisaks on leitud, et võrreldes varasemaga on ühiselt hankides suudetud soetada kvaliteetsemaid seadmeid. Sülearvutitele, lauaarvutitele ja monitoridele lisaks on järgmisena plaanis alustada ka printerite keskse hankimisega,“ sõnas Sihvart.
 
Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri Agris Peedu sõnul kasutatakse Euroopas keskse hankimise mudelit juba aastaid ning kõikjal on saanud kinnitust tõsiasi, et koos targalt soetades saavutatakse parem kvaliteet ja võidetakse hinnas. „Läbi ühise soetuse saavad ka väiksemad hankijad rahalise võidu,“ täiendas Peedu.
 
Käesoleval aastal sõlmitud raamlepingud kehtivad sõlmimisest 24 kuud ning nende eeldatavaks koondmaksumuseks on arvestatud ligi 4 miljonit eurot käibemaksuta. 
Tootegrupiti on hinnalangus olnud erinev, ulatudes mõne tootegrupi puhul kuni 12 protsendini. Hinnad ei ole kõigi asutuste puhul üheselt võrreldavad, sest paljud riigiasutused on viimastel aastatel läinud ostmiselt üle rendikontseptsioonile.
Oktoobris RIK-i poolt korraldatud kesksete ja ühishangete küsitluse tulemusena leidis 87% vastanutest, et soovitavad kindlasti või pigem osaleda RIK-i poolt korraldatavates hangetes.
 
Alates 2014. aastast ei korralda enam iga riigiasutus iseseisvalt töökoha arvutite soetamiseks hankeid. RIK koondab hankijate vajadused ning korraldab ligikaudu 160-le erinevale riigiasutusele hankeid keskselt.
Järgmised kesksed hanked on RIK-il plaanis avaldada 2016. aasta teises pooles.