PrintPDF Jaga

RIK otsib digitaalsele kohtutoimikule parimat ideelahendust

10. Aprill 2013 - 0:00

Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (RIK) on käimas ideekonkurss, leidmaks digitaalses kohtutoimikus  andmete esitamiseks kasutajasõbralik ja lihtne lahendus.

Praegu on kasutajad harjunud paberil kohtutoimikuga, kus kõik kohtumenetluse käigus kogutud andmed on kindla struktuuriga, kindlas järjekorras ja nendega tutvumine ning vajaliku info leidmine on harjumuspärane. Seetõttu on andmete elektroonilisele kujule viimise  suunas liikudes väga oluline tagada kasutajatele ka digitaalses kohtutoimikus pabertoimikuga samaväärne ja mugav lahendus info saamiseks.

Ideekavandi eesmärk on pakkuda välja lahendus kohtumenetluse detailse info parimaks elektrooniliseks esitamiseks. Digitaalset toimikut peab olema võimalik sirvida ja kasutada analoogselt pabertoimikuga, kasutades tutvumiseks näiteks tahvelarvutit või e-lugerit ja omamata pidevat internetiühendust või juurdepääsu andmebaasile. Lisaks peab toimiku lugejal olema võimalik lisada digitoimikusse personaalseid märkmeid ja neid salvestada.

Konkursil osalemiseks on vaja RIK-le esitada ideekavand, mis peab sisaldama:
1. Pakutava lahenduse kirjeldust. Üldist arhitektuurilist ja tehnilist kirjeldust, mis annab ülevaate, kuidas digitoimiku genereerimine üldises Kohtute infosüsteemi, e-toimiku ja avaliku e-toimiku arhitektuuris paikneb ja milliseid tarkvaralisi komponente kasutatakse erinevate funktsioonide täitmiseks (digitoimiku genereerimise soovi vastuvõtmine, andmete kogumine andmebaasist, digitoimiku kokkupanemine jne). 2. Kirjeldust, kuidas lahendatakse Kohtute infosüsteemis paiknevate failide sisu toomine digitoimikusse. 3. Näitematerjalide alusel loodud vähemalt ühte toimivat digitoimikut.

Ideekonkursi auhinnafond on 4000 eurot, millest esimese koha väärilise idee autorile makstakse välja 3000 eurot ja teise koha töö eest 1000 eurot.
Konkursist võivad osa võtta kõik. Ideekavandeid võib esitada nii üksinda kui ühiselt.

Ideekonkursi tingimustele vastavaid ideekavandeid oodatakse kuni 2. maini 2013 (kell 15:00).
Küsige konkursi tingimusi ja täpsemat infot konkursil osalemise nõuete kohta eyke.laur@just.ee või telefonil +372 663 6339 (hanke kontaktisik Eyke Laur).
Ideekonkursi tingimused ja tehniline kirjeldus on avaldatud ka Riigihangete registris  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/142206 (Ideekonkurss „Digitaalne kohtutoimik““ viitenumbriga 142206).

Kohtute infosüsteem on õigusemõistmise elektrooniline töökeskkond, milles sisalduvad andmed tsiviil-, kriminaal-, väärteo-, haldus- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluseasjade kohta.
E-Toimik on õiguskaitsevaldkonna ühtne infosüsteem, mis tagab kriminaal-, tsiviil-, haldus-, väärteo- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse osapooltele operatiivse ülevaate menetluse eri etappidest, toimingutest ja tehtud otsustest. E-Toimiku eesmärk on ühendada omavahel politsei, prokuratuuri, kohtute ja teiste menetlejate infosüsteeme.