PrintPDF Jaga

RIK otsib paralleelselt viie riigihankega koostööpartnereid arendustööde teostamiseks

15. September 2021 - 13:42
Uudist illustreeriv foto: töölaud täis elektroonikaseadmeid


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) avaldas hiljuti riigihangete registris mitu riigihanget, et leida koostööpartnereid oluliste riiklike süsteemide arendustööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtajad jäävad lähtuvalt riigihankest vahemikku 20.-27.september 2021 ja hangete eeldatavad maksumused 355 tuhat kuni 753 tuhat eurot.

„Enamus meie riigihankeid keskenduvad sel aastal õiguskaare digiteerimise projektide elluviimisele. Tegemist on Justiitsministeeriumi prioriteediga, et tõhustada õigusriigi toimimist, automatiseerida töölõike ja suurendada teabe läbipaistvust,“ ütles RIK-i direktor Mehis Sihvart.

Ühe projektina on RIK-il hetkel käimas riigi koosloome keskkonna teise ja kolmanda etapi arendustööde tellimine, mille eesmärgiks on luua Eesti õigusloomet koondava süsteemi kinnisele töökeskkonnale juurde ka avalik vaade.

„Eesti õigusloome elukaare uus loodav osa võimaldab läbi viia avalikke arutelusid, korraldada paremini Euroopa Liidu algatuste riigisisest menetlust, kooskõlastada algatusi erinevate asutuste vahel ja anda ülevaatlik pilt õigusloomeprotsessi kõigist etappidest koos avalike materjalidega,“ selgitas Sihvart.

Lisaks on ette valmistatud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile (EKEI) kaasaegsel tehnoloogial põhineva ning optimeeritud tööprotsesside rakendamist võimaldava töövahendi arendushange.

„Uue lahenduse esimene eesmärk on toetada EKEI sisemist töökorraldust ekspertiiside läbiviimisel ja abistada juhtkonda infopõhiste otsuste tegemisel. Teisalt on uus süsteem osa läbipaistvamast riiklikust täisdigitaalse süüteomenetluse tegevuskavast, et tagada läbipaistva süüteomenetluse protsess ka kohtuekspertiisi valdkonnas ,“ tõstis Sihvart esile.

Kolmanda käimasoleva riigihankega soovitakse hankida arendustöid leiutiste menetlemise infosüsteemile, et luua Patendiametile uus tööplatvorm ja parandada menetlustoimingute tõhusust ning täiendavate automaatsete kontrollidega andmete kvaliteeti.

Täpsemad viited RIK-i riigihangetele:

Nimetatud riigihangete puhul on tegemist Struktuurfondi poolt rahastatavate projektidega, millest lähtuvalt sõltuvad hankelepingu sõlmimise tähtajad projekti täistaotluse rahuldamisest rakendusüksuse poolt.