PrintPDF Jaga

RIK on sõlminud esimesed kesksete hangete lepingud

29. Mai 2015 - 14:23

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) on valitsuse nimetatud riigihangete keskse hankijana lõpule viinud esimesed lauaarvutite ja monitoride ning sülearvutite ostmise ja liisimise hanked, millega on kokku seotud 170 hankijat.

2014. aasta sügisel avaldas RIK riigihangete registris kaks hanget - lauaarvutite ning monitoride ostmise ja liisimise ning sülearvutite ostmise ja liisimise hanke, mis vastavalt VV korraldusele hõlmab kõiki ministeeriume, nende valitsemisalade riigiasutusi ning riigikantseleid.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktor Mehis Sihvarti sõnul otsustas RIK mõlemad hanked kaheks jaotada, et katta ka hankijate spetsiifilisemad vajadused. „Esimese osa eesmärgiks oli sõlmida raamleping mitme pakkujaga, võimaldades hankijatel minikonkursside käigus soetada kontoritöökoha arvuteid ja monitore. Teise osana sõlmiti raamleping ühe pakkujaga kindlaksmääratud konfiguratsiooniga monitoride ja arvutite ostmiseks,“ sõnas Sihvart.

Lauaarvutite ja monitoride ostmise ning liisimise hankele laekus kokku kümme pakkumust - kuus pakkumust esimeses ja neli pakkumust teises osas. Esimeses osas sõlmiti raamleping kõigi pakkumuse esitanud pakkujatega: AS Eesti Telekom, ML Novator OÜ, AS Atea, ühispakkujad Green IT OÜ ja Aktsiaselts SEB Liising, ühispakkujad MarkIT Eesti AS ja OÜ 3 Step IT ning ühispakkujad Aktsiaselts Fujitsu Estonia ja Fusion Varahalduse AS. 
Teises osas sai hindamiskriteeriumitest tulenevalt enim punkte Green IT OÜ. 
Mõlemad raamlepingud kehtivad sõlmimisest alates 24 kuud ning nende eeldatavaks koondmaksumuseks on arvestatud ligi 2 miljonit eurot ilma käibemaksuta.
 
Sülearvutite ostmise ja liisimise hankesse laekus kokku üheksa pakkumust - viis pakkumust esimeses ning neli pakkumust teises osas. Esimeses osas sõlmiti raamleping kõigi pakkumuse esitanud pakkujatega:  AS Eesti Telekom, ühispakkujad MarkIT Eesti AS ja OÜ 3 Step IT, ühispakkujad Green IT OÜ ja Aktsiaselts SEB Liising, ühispakkujad Aktsiaselts Fujitsu Estonia ja Fusion Varahalduse AS. 
Teises osas sai hindamiskriteeriumitele vastavalt enim punkte AS Atea. 
Mõlemad raamlepingud kehtivad sõlmimisest alates 24 kuud ning nende eeldatavaks koondmaksumuseks on arvestatud ligi 2 miljonit eurot ilma käibemaksuta.  

Ühiku turuhindadega võrreldes saavutati teise osa raamlepinguga ca 30 protsendiline hinnavõit.

Alates 2014. aastast ei korralda enam ministeeriumid, nende valitsemisala riigiasutused ning Riigikantselei iseseisvalt töökohtade arvutite hankimiseks hankeid. Järgmised kesksed hanked on RIK-il plaanis avaldada 2016. aasta lõpuks. Seni jätkab RIK erinevatele riigiasutustele IT vahendite hankimist läbi ühishangete korraldamise.