PrintPDF Jaga

Septembris toimuvad RIK-i hangete infotunnid

8. September 2021 - 14:54
Uudist illustreeriv foto: töölaud täis elektroonikaseadmeid


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kuulutas riigihangete registris augusti lõpus välja mitu riigihanget, millega on soov leida koostööpartnerid riiklike süsteemide arendustööde teostamiseks. Hangete tutvustamiseks toimuvad 8.-15. septembrini 2021 virtuaalsed infotunnid, millest saavad osa võtta kõik huvitatud arendusmeeskonnad.

Infotundides antakse projektidest põhjalikum ülevaade, selgitatakse hangetele ja töödele seatud tingimusi ning pakkujatel on võimalik esitada küsimusi.

Hetkel RIK-i poolt käimasolevad hanked ja infopäevade kuupäevad:

  1. Riigi koosloome keskkonna arendustööde tellimisega soovime realiseerida keskkonna arendusprojekti teise ja kolmanda etapi, mille tulemusena saab ühtses õigusloomelahenduses kooskõlastada asutuste sees ja vahel algatusi, viia läbi avalikke arutelusid, korraldada paremini Euroopa Liidu algatuste riigisisest menetlust ja saada ülevaatlik pilt õigusloomes toimuvast.
    Hange on jaotatud kaheks osaks, eeldatava kogumaksumusega 753 907 eurot. Virtuaalne infotund toimub 8. septembril 2021 kell 15.00-17.00, milles osalemise soovist palume teada anda e-posti aadressil [email protected]. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. september 2021 kell 11.00 (hanke viitenumber 240228).
  2. Leiutiste menetlemise infosüsteemi arendustööde hanke eesmärgiks on kaasajastada leiutiste registripidamine vabanedes vananenud tehnoloogilistest lahendustest, et parandada menetlustoimingute tõhusust ning andmete kvaliteeti. Loome arendustööde käigus Patendiametile uue kaasaegse leiutiste infosüsteemi platvormi, töötame välja elektroonilised menetlustoimingud ja vajalikud andmete automaatsed kontrollid.
    Hanke eeldatav maksumus on 355 437 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 20.09.21 kell 11.00 (hanke viitenumber: 240198).
    Hanke infotund toimub esmaspäeval, 13. septembril kell 15:00, mille raames on võimalik loodava süsteemi ja hanke kohta täiendavaid küsimusi esitada. Infotunnil osalemisest palume eelnevalt teada anda sama kuupäeva kella 10:00-ks läbi Riigihangete registri teabevahetuse.
  3. Kohtuekspertiisi infosüsteemi arendusressursi hankega on soov arendada Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) vajadusi toetav, kaasaegsel tehnoloogial põhinev ning kasutajasõbralik ja optimeeritud tööprotsesside rakendamist võimaldav töövahend - Kohtuekspertiisi Infosüsteem 2 (KEIS2) - üldmooduli funktsionaalsus. Hanke eeldatav maksumus on 385 000 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 27.09.21 kell 11.00 (hanke viitenumber 240214). Hankega seoses toimub virtuaalne infotund 15. septembril kell 11:00-12:00, millest osavõtmiseks palume teada anda e-posti aadressil [email protected].

Tegemist on Struktuurfondi poolt rahastatavate projektidega, millest lähtuvalt on hankelepingu sõlmimise tähtaeg sõltuvuses projekti täistaotluse rahuldamisest rakendusüksuse poolt.