PrintPDF Jaga

Taavi Kotka: virtuaalsete andmesaatkondade tehniline valmisolek on olemas

6. Veebruar 2015 - 9:36

Virtuaalsete andmesaatkondade kontseptsioon on elujõuline ja võimaldab riigil oluliselt tõsta küberjulgeolekut, kuid lahenduse ulatuslikuks kasutuselevõtuks on vaja tõsta ühiskonna silmis uute tehnoloogiate, nagu pilvetehnoloogiate usaldusväärsust ning arusaamist neist, selgus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ja Microsofti korporatsiooni ühisest uurimistööst.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Taavi Kotka sõnul oli uurimisprojekt osa riigipilve kontseptsioonist. „Riigi toimimiseks avalikud teenused peavad olema kättesaadavad igas olukorras. Samuti tuleb tagada olulisemate registrite järjepidevus. Arvestades, et oleme enamiku andmetest digitaliseerinud ja paberile tagasi minna ei ole võimalik, peame töötama välja lahendused, mis toimivad ka ulatuslike küberrünnakute või muude riskistsenaariumite korral,“ ütles Kotka. „Lõppenud uurimisprojekt ja selle käigus toimunud testimised näitasid, et tehniline valmisolek on olemas, kuid, nagu iga uue teemaga, tahavad detailid ja oskused täiustamist. Samuti on lahenduse ulatuslikuks kasutuselevõtuks vajalik kodanike usaldus riikide ja suurkorporatsioonide vastu.“

Uurimistöö käigus katsetati avalikke andmeid sisaldavate teenuste paigutamist ja toimimist kommertspilves.
Riigi Teataja näitel analüüsiti, millised uut tüüpi riskid ja väljakutsed tekivad ning millist täiendavat küberkaitsetaset kommertspilve kaasamine riigipilve mudelisse juurde annaks. Lisaks analüüsiti potentsiaalseid andmete pilve paigutamisega tekkivaid õiguslikke küsimusi.

Rahvusvahelistesse pilveteenustesse paigutamist katsetati uurimisprojekti raames vaid avalike andmetega. Juurdepääsupiiranguga andmeid virtuaalsesse andmesaatkonda ei tõstetud.

Uurimisprojekti eraldi ei rahastatud ja osapooled tegid seda koostöö korras. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jätkab riigipilve edasiarendamist ning raportis väljatoodud probleemvaldkondade lahendamist.

Artikli allikas: MKM pressiteated