PrintPDF Jaga

Täiendavad võimalused uues e-äriregistris

9. September 2021 - 11:31
Uudist illustreeriv foto: puzzletükid, millest moodustub kokku Eesti kaart


Seoses e-äriregistri uue portaali kasutuselevõtmisega sisaldab keskkond mõningaid täiendavaid võimalusi andmetega tutvumiseks, et koondada ettevõtlusalane info kasutaja jaoks ühte vaatesse.

Kui üldiselt seati viimase kümnendi suurima uuenduse puhul tööde eesmärgiks registriga suhtlemise keskkonna kasutusmugavuse parandamine, sisaldab uus e-äriregister lisaks ka täiendavaid andmeplokke. Peamiselt pärinevad uued lisandunud andmed, millega saab e-äriregistris ettevõtja infot vaadates tutvuda, teistest andmekogudest, näiteks: Maksu- ja Tolliamet, Majandustegevusalade register, Ametlikud Teadaanded. 

Lisandunud võimalused uues e-äriregistris täpsemalt:

 • maksuvõlainfole lisaks kajastab uus portaal nüüd ka muud maksuinfot, näiteks: tasutud maksud, maksustatav käive, töötajate arv;
 • tegevusaladele täiendavalt saab samas keskkonnas vaadata infot ka tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta, mis asuvad paljudes erinevates registrites, sealhulgas: Ravimiameti tegevuslubade register, tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade register, põllumajandusloomade register, Eesti hariduse Infosüsteem jne;
 • juriidilise isikuga seotud teated, mis pärinevad riiklikust elektroonilisest väljaandest Ametlikud Teadaanded;
 • portaal sisaldab viiteid ka juriidilisele isikule kuuluva kinnisvara kohta, mis on kantud kinnistusraamatusse;
 • tasuta saab tutvuda ettevõtjate tegevusaladega;
 • uue ühingu registreerimisel on võimalik kasutada sobiva ettevõtlusliigi valimiseks õiguslike vormide võrdlemise tööriista;
 • täiendavalt saab uues e-äriregistris vaadata varasemalt ostetud andmeid kuue kuu jooksul.

Jätkuvalt koondab e-äriregister lisaks registriandmetele ka teisi juriidiliste isikute poolt avalikustatavaid andmeid:

 • Nasdaq’ist;
 • tegelike kasusaajate kohta;
 • andmekaitsespetsialisti info;
 • info e-arvete vastuvõtmise kohta jne.

Samuti saab portaalis tutvuda äri- ja ettevõtluskeeldudega, erakonnaliikmete nimekirjadega, teha päringuid Euroopa Äriregistrisse ja kasutada seotud isikute piltlikustamiseks visualiseerimise tööriista.

Portaali kasutusmugavuse ja arhitektuurilised uuendused said teoks tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele.