PrintPDF Jaga

Teadaanne, kel majandusaasta aruanne esitamata

24. November 2015 - 11:25

Soovime teada anda, et alates 01.01.2016 jätkab registripidaja sunnimeetmete rakendamist ettevõtjate suhtes, kes pole esitanud 2013. ja 2014. aasta majandusaasta aruandeid.

Majandusaasta aruandeid on võimalik esitada elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee/ vahendusel.
Aruande koostamise ja esitamise juhendid on leitavad: http://abiinfo.rik.ee/majandusaastaaruandeesitamisejuhendid .

Täname, kui olete esitanud oma ühingu majandusaasta aruanded õigeaegselt.