PrintPDF Jaga

Uuendused Ametlike Teadaannete võrguväljaandes

14. Juuli 2022 - 14:30
Uudist illustreeriv foto: ekraanipilt Ametlike Teadaannete avalehest


Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele esilehe uuenenud visuaal, mille eesmärgiks on lihtsustada teadaannete otsingut ning muuta kasutajatele oluline teave paremini leitavamaks.

Varasemates kasutajate rahulolu küsitlustes on tähelepanu pööratud esilehe teadaannete otsingu keerukusele, kus otsinguväljade paljusus on tekitanud segadust. Esilehel on edaspidi avatud üksnes lihtsustatud märksõna otsing, seega piisab huvipakkuva sõna või numbri sisestamisest, samuti on säilinud täpsema otsingu võimalus.

Lisaks on olulise muudatusena Ametlikud Teadaanded viidud vastavusse uusimate juurdepääsetavuse nõuetega, mis parandab oluliselt puuetega inimeste, näiteks vaegnägijate, ligipääsu Ametlike Teadaannete teenustele.

Ametlikud Teadaanded on võrguväljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.

Keskkonna kasutamisega seotud küsimuste korral saab pöörduda Ametlike Teadaannete kasutajatoe poole aadressil [email protected].

Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Artikli allikas: Justiitsministeeriumi pressiteade