PrintPDF Jaga

Uuenes avaliku e-toimiku veeb

2. Oktoober 2017 - 12:31

Alates 1. oktoobrist uuenes avaliku e-toimiku infosüsteem, mis sisaldab lisaks uuele välimusele ka täiendavaid võimalusi funktsionaalsuse osas.

  • Uuendamise käigus võeti e-toimikus kasutusele uus aadressiandmete süsteem (ADS), mis hõlbustab korrektsete aadresside sisestamist. 
  • Täiendavalt lisandus endaga seotud istungite otsimise võimalus.
  • Edaspidi saab esindusõiguse lõppemisest kohut teavitada ka mitmes asjas korraga (v.a. maksekäsu kiirmenetluse asjades).
  • Pärast dokumendi edastamist on esindajatel võimalik dokument saata ka teistele esindajatele ja teavitada sellest vajadusel kohut (TsMS § 337 nõude täitmiseks).
  • Dokumendi esitamise järel ei tule enam oodata kinnitavat e-kirja, vaid kinnituse saab koheselt samas keskkonnas alla laadida ja see on hiljem kättesaadav dokumendi infos.
  • Kui avalduse esitab esindaja, siis saab nüüdsest märkida, et kohtukulu tasutakse esindatava eest. Selle tulemusena võetakse kohtukulude nõue e-maksuametis üles esindatava nimel.
  • Muutus dokumendimalli loomise protsess, mille kohaselt tuleb mall luua varasemaga võrreldes enne dokumendi esitamisega alustamist.
  • Edaspidi saab kasutaja tutvuda ka tegevuste logiga, mis annab ülevaate viimastest e-toimiku süsteemis tehtud tegevustest (vastuvõetud, vaadatud ja esitatud dokumendid ning saabunud teavitused).

E-toimik on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud tsiviil-, haldus- , kriminaal- ja väärteomenetluse dokumendid, nendega seotud toimingud, muu andmestik ja protsessid. E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada kohtule elektrooniliselt menetlusdokumente ja jälgida nendega seonduvat kohtumenetluse käiku. Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Uuenenud e-toimiku tutvustus