PrintPDF Jaga

Valimisjaoskondade arvutipark ja andmesideühenduse tagamine usaldati RIKi hoolde

19. Oktoober 2021 - 11:31
Uudise foto: pildil RIKi hoone Lubja tänaval


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) aitas kohalike valimiste valimisnädalal tagada valimisjaoskondades turvalise arvutikasutuse, et võimaldada juurdepääs üle-eestilisele valijate nimekirjale, mida kasutati esimest korda elektrooniliselt.

Valijate nimekirja elektrooniliseks haldamiseks loodi esmakordselt Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) poolt uus eraldiseisev keskkond, milles said jaoskonna töötajad teha iga valija hääle andmise kohta märke paberi asemel arvutis asuvasse nimekirja.

Elektroonilise nimekirja keskse lahenduse kasutuselevõtmiseks tuli tagada ühtlane turvalisus jaoskondade arvutipargis ning andmesideühenduses. Selleks usaldati RIKi hoolde valimisjaoskondade arvutitega varustamine koostöös Teliaga, seadmete turvalise toimimise tagamine riigi võrgus ning keskse kontaktpunkti loomine, kuhu jaoskondade arvutikasutajad probleemide korral pöörduda said.

„Teenindasime valimisperioodil igapäevaselt enam kui 1375 arvuti kasutajat 514-s hääletusruumis, kelle küsimused olid peamiselt seotud riistvara, printimise või kasutajakonto õigustega. Näiteks tuli teha tarkvaralisi seadistusi, anda kasutajatele nõu, mida teha, kui parool on ununenud või konto lukku läinud ning esines riistvaralisi tõrkeid, mis lahendati koostöös Teliaga loetud tundide jooksul. Seadmeid ja andmesideühendust puudutavaid intsidente, mis oleksid jaoskondade tööd takistanud, meie poolt ei esinenud," märkis RIKi direktor Mehis Sihvart.

Kõikides valdades ja linnades ning Tallinna linnaosade keskustes sai kokku hääletada 448-s jaoskonnas. Valimisjaoskondades kasutati kokku 1375 arvutit ja 400 printerit. Vajaminevad seadmed renditi lühiajaliselt projekti tarbeks Telialt. Pärast valimisi koguti kõik seadmed kokku, tühjendatakse turvaliselt ning tagastatakse.

RIKi poolt oli valimisnädalal turvalise arvutikasutuse tagamisega hõivatud 30 töötajat.