PrintPDF Jaga

Viie kuuga on Kinnistuportaalis esitatud ligi 9000 avaldust

4. November 2011 - 0:00

Selle aasta mais käivitatud Kinnistuportaal on viie töös oldud kuuga aidanud inimestel esitada 8767 kinnistamisavaldust, millest 2099 olid esmakinnistamise avaldused.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt loodud Kinnistuportaal viie kuuga edukalt käivitunud ning ligikaudu 9000 keskkonna vahendusel esitatud avaldust näitab, et teenus on hästi vastu võetud. „Tänaseks võib öelda, et nii eraisikud, kohtutäiturid, kui ka riigiasutused on leidnud tee kinnistuportaali ja saavad seal kiirelt ning lihtsalt oma toimingud tehtud. Hea on, et saame riigi poolt taas ühe E- Eesti lahendusega inimeste ja ettevõtjate elu mugavamaks muuta,“ lisas minister.
Kinnistuportaal on mõeldud kasutamiseks kõigile, kellel on vaja esitada ainult kinnistamisavaldus, ilma notariaalselt tõestatud vormis asjaõiguslepingut lisamata. Juhul, kui Kinnistusraamatu kande tegemise eelduseks on notariaalselt tõestatud vormis asjaõigusleping, tuleb pöörduda notari poole, kes koostab kinnistamisavalduse ja edastab selle kinnistusosakonnale. Samas on inimestel alles võimalus esitada kinnistamisavaldus notari vahendusel ka kõigil teistel juhtudel.
Juhul kui isik soovib näiteks talle kuuluvat kinnistut jagada või kustutada kinnistut koormava hüpoteegi, saab ta vastava avalduse koostada ja esitada Kinnistuportaali kaudu.

Oluline on meeles pidada, et seaduses sätestatud juhtudel tuleb kinnistamisavaldusele lisada puudutatud isiku nõusolek taotletava kande tegemiseks. Näiteks peab kinnistamisavaldusele, millega taotletakse hüpoteegi kustutamist, lisama vastavasisulise hüpoteegipidaja nõusoleku. Millised dokumendid kinnistamisavaldusele tuleb lisada, sõltub alati taotletava kande sisust.

Uus Kinnistuportaal asub aadressil https://kinnistuportaal.rik.ee . Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.