X-tee generaator

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt loodud x-tee generaator on mõeldud tarkvara arendajatele, kes arendavad infosüsteeme, mis kasutavad x-tee teenuseid. Antud lahendus on välja töötatud x-tee projektidega liidestumise lihtsustamiseks .NET platvormil ja on kõigile tasuta kättesaadav.

X-tee generaator võimaldab genereerida ükskõik millise avaliku sektori või erasektori x-tee teenuseid pakkuva infosüsteemi poolt pakutavate teenuste nimekirja (wsdl) põhjal kasutatavate andmeobjektide loetelu, mis muudab oluliselt lihtsamaks nende teenuste kasutamise, kuna arendaja ei pea teenuste nimekirjas näpuga rida ajama vaid tema tööks vajalik informatsioon on viidud talle lihtsalt kasutatavale kujule.  

Koodi- ja konfiguratsiooninäited
DOWNLOAD

X-tee generaatori kasutamine aitab aega kokku hoida. Kokkuhoid tekib nii esmakordsel x-tee teenuste kasutuselevõtmisel kui ka hilisema kasutamise käigus, kui kasutatavates teenustes toimuvad muudatused, millega tuleb kasutaja infosüsteemis arvestada.
Samuti aitab loodud lahendus edendada Eesti infoühiskonna arengut, kuna soodustab avaliku sektori poolt pakutavate x-tee teenuste kasutuselevõttu erasektoris ning lihtsustab erasektori poolt pakutavate x-tee teenuste loomist.