Jaga
heilika.kutsch
Teisipäev, 17. Oktoober 2023 - 14:29


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) viib Justiitsministeeriumi tellimusel läbi riigihanget süüdimõistetute ja vahistatute elektrooniliste jälgimisseadmete rentimiseks, mille kasutusrendi lepingu sõlmimine on kohtuvaidluste tõttu viibinud. Viimase osas on tänaseks jõustunud...

heilika.kutsch
Esmaspäev, 26. Juuni 2023 - 16:16


E-äriregistri portaalis on ka sel aastal tehtud mõningaid uuendusi, mis puudutavad majandusaasta aruande koostamist ja esitamist. Peamiselt on täiendused seotud õiguste laiendamisega aruande elektrooniliseks esitamiseks, näiteks kui ühingul puudub juhatus, või majandusaasta aruanne...

heilika.kutsch
Kolmapäev, 1. Veebruar 2023 - 12:07


Tänasest jõustuvad olulised muudatused äriregistri seaduses, millega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus. Uusi võimalusi luuakse e-äriregistrisse ka ettevõtjatele. 

„Tihti ei ole kolmandatel...

heilika.kutsch
Kolmapäev, 19. Oktoober 2022 - 16:21


Registrite ja Infosüsteemide Keskusel valmis koostöös Justiitsministeeriumiga uus veebiplatvorm, millega dokumente inimestele kätte toimetada. Dokumentidega tutvumine on nüüd mugavam, kättetoimetamine aga riigi jaoks odavam ja tõhusam. Esialgu on kättetoimetamisportaalis võimalik...

heilika.kutsch
Esmaspäev, 17. Oktoober 2022 - 11:38


Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogule eelnõu, mis näeb ette ülemineku paberivabale menetlusele tsiviil- ja haldusasjades. Kui seni on kohtutoimikut peetud paralleelselt nii paberil kui digitaalselt, siis edaspidi on õiguslik tähendus vaid digitaalsel toimikul ning...

kersti.ratsep
Reede, 30. September 2022 - 7:53


Alates 1. oktoobrist muutusid äriregistri andmed kõigile tasuta kättesaadavaks. Varem tuli äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta e-...

heilika.kutsch
Neljapäev, 14. Juuli 2022 - 14:30


Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele esilehe uuenenud visuaal, mille eesmärgiks on lihtsustada teadaannete otsingut ning muuta kasutajatele oluline teave paremini leitavamaks.

Varasemates kasutajate rahulolu küsitlustes on tähelepanu pööratud esilehe teadaannete...

heilika.kutsch
Esmaspäev, 27. Juuni 2022 - 15:37


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) koondab igal aastal enne majandusaasta aruannete esitamist info, mis on aruannete elektroonilise esitamise keskkonnas muutunud. Ühtlasi tuletab e-äriregistri arendaja sellega meelde, et kõigil kohuslastel, kelle majandusaasta lõppes eelmise...

heilika.kutsch
Reede, 17. Juuni 2022 - 12:45


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) loob dünaamilise hankesüsteemi, et tellida tarkvaraarenduste ja arendusressurssi. Hanke eeldatavaks maksumuseks on 20 miljonit eurot.

Dünaamilise hankesüsteemi esemeks on tarkvaraarenduste ja arendusressursi soetamine...

heilika.kutsch
Kolmapäev, 15. Juuni 2022 - 14:28

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille alusel soovitakse kaotada e-äriregistrist päringu tegemise tasud. Tasude kaotamise eesmärk on läbipaistvuse suurendamine ettevõtlussektoris ning...

Lehed

Subscribe to  uudised