Jaga
heilika.kutsch
Kolmapäev, 19. Oktoober 2022 - 16:21


Registrite ja Infosüsteemide Keskusel valmis koostöös Justiitsministeeriumiga uus veebiplatvorm, millega dokumente inimestele kätte toimetada. Dokumentidega tutvumine on nüüd mugavam, kättetoimetamine aga riigi jaoks odavam ja tõhusam. Esialgu on kättetoimetamisportaalis võimalik...

heilika.kutsch
Esmaspäev, 17. Oktoober 2022 - 11:38


Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogule eelnõu, mis näeb ette ülemineku paberivabale menetlusele tsiviil- ja haldusasjades. Kui seni on kohtutoimikut peetud paralleelselt nii paberil kui digitaalselt, siis edaspidi on õiguslik tähendus vaid digitaalsel toimikul ning...

kersti.ratsep
Reede, 30. September 2022 - 7:53


Alates 1. oktoobrist muutusid äriregistri andmed kõigile tasuta kättesaadavaks. Varem tuli äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta e-...

heilika.kutsch
Neljapäev, 14. Juuli 2022 - 14:30


Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele esilehe uuenenud visuaal, mille eesmärgiks on lihtsustada teadaannete otsingut ning muuta kasutajatele oluline teave paremini leitavamaks.

Varasemates kasutajate rahulolu küsitlustes on tähelepanu pööratud esilehe teadaannete...

heilika.kutsch
Esmaspäev, 27. Juuni 2022 - 15:37


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) koondab igal aastal enne majandusaasta aruannete esitamist info, mis on aruannete elektroonilise esitamise keskkonnas muutunud. Ühtlasi tuletab e-äriregistri arendaja sellega meelde, et kõigil kohuslastel, kelle majandusaasta lõppes eelmise...

heilika.kutsch
Reede, 17. Juuni 2022 - 12:45


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) loob dünaamilise hankesüsteemi, et tellida tarkvaraarenduste ja arendusressurssi. Hanke eeldatavaks maksumuseks on 20 miljonit eurot.

Dünaamilise hankesüsteemi esemeks on tarkvaraarenduste ja arendusressursi soetamine...

heilika.kutsch
Kolmapäev, 15. Juuni 2022 - 14:28

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille alusel soovitakse kaotada e-äriregistrist päringu tegemise tasud. Tasude kaotamise eesmärk on läbipaistvuse suurendamine ettevõtlussektoris ning...
heilika.kutsch
Neljapäev, 26. Mai 2022 - 19:48


Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) meeskond soovib kasutusmugavamaks muuta e-äriregistri ettevõtja andmete vaadet, milles on kokku koondatud vajaminev taustainfo ja andmestik juriidilise isiku kohta. Kasutusmugavuse parandamiseks viib RIK läbi küsitluse, et kaardistada...

heilika.kutsch
Kolmapäev, 4. Mai 2022 - 9:53


Tuletame meelde, et kõigil kohuslastel, kelle majandusaasta lõppes eelmise aastaga, tuleb majandusaasta
aruanded esitada 30. juuniks.

„Eelmisel aastal oli äriregistris üle 250 000 juriidilise isiku, kes pidid esitama majandusaasta aruande juuni lõpuks ning...

Lehed

Subscribe to 2022 uudised