Jaga
heilika.kutsch
Esmaspäev, 4. Juuni 2018 - 16:09


Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (RIK) valmib 2020. aastal uus vabavaraline kinnistusraamatu infosüsteem (KRIS5), mille raames avaldati 2. juunil 2018 raamhange - kinnistusraamatu infosüsteemi arendamine.
 
Väljakuulutatud hanke infopäev toimub...

heilika.kutsch
Reede, 1. Juuni 2018 - 10:47


Justiitsministeeriumi ning registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) läbi viidud avaliku e-toimiku kasutajate tagasisideküsitlusest selgus, et üldine rahulolu süsteemiga on kõrge ning kohtu poole pöördumiseks kasutab avalikku e-toimikut teiste võimalustega võrreldes aina enam...

heilika.kutsch
Kolmapäev, 23. Mai 2018 - 13:39


Reedel, 25. mail, jõustub Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis loob ühtsed reeglid isikuandmete töötlemiseks, aitab tugevdada õigust eraelu puutumatusele internetis ja elavdada digitaalmajandust.
 
Justiitsminister Urmas Reinsalu...

heilika.kutsch
Reede, 27. Aprill 2018 - 11:31


25. mail jõustuva EL andmekaitse üldmääruse kohaselt peavad kõik asutused ja paljud ettevõtted määrama andmekaitsespetsialisti. Määramisest tuleb teatada Andmekaitse Inspektsioonile....

heilika.kutsch
Kolmapäev, 25. Aprill 2018 - 14:25


Juhime tähelepanu, et Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) ei ole European College of Professional Studies & Research (ECPSR) tegevusele andnud akrediteeringut, liikmelisust või tunnustust, nagu võib ekslikult jääda mulje nende veebilehel oleva info põhjal.

ECPSR-i...

heilika.kutsch
Esmaspäev, 16. Aprill 2018 - 13:34


Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (RIK) valmib 2020. aastal uus vabavaraline kinnistusraamatu infosüsteem (KRIS5), mille raames kuulutati reedel, 13. aprillil välja hange - kinnistusraamatu menetlustarkvara kasutajakogemuse ja -vajaduste analüüsi teostamine ning kasutajaliidese...

heilika.kutsch
Reede, 6. Aprill 2018 - 14:49


Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) poolt loodud e-arveldaja raamatupidamistarkvaraga, mis võimaldab lisaks raamatupidamise korras hoidmisele ka era- ja avaliku sektori asutustega e-arveid vahetada, liidestus sel nädalal e-arve operaator Telema AS.

RIK-i...

heilika.kutsch
Teisipäev, 23. Jaanuar 2018 - 15:14

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) alustas Eestis uue vabavaralise kinnistusraamatu infosüsteemi loomise projektiga (KRIS5), mille esimese väljakuulutatud arhitektuuri analüüsi hanke infopäev toimub juba sel neljapäeval, 25. jaanuaril kell 16 RIK-is (...

heilika.kutsch
Reede, 5. Jaanuar 2018 - 11:09

2018. aasta 1. jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). Sellega asendati kaks varem kehtinud seadust –...

heilika.kutsch
Neljapäev, 9. November 2017 - 12:04

Seoses üleüldise aadressiandmete ühtlustamisega Eestis, et erinevate infosüsteemide aadressid oleksid edaspidi omavahel võrreldavad, käib ka äriregistri süsteemides aadresside uuendamine. Selleks liidestusime 2017. aasta novembris aadressiandmete infosüsteemiga (...

Lehed

Subscribe to  uudised