PrintPDF Jaga

Karistusregister

Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Register sisaldab andmeid isikute väärtegude ja kuritegude eest mõistetud karistuste kohta. 

Kiirvalikud

Klienditugi: [email protected]
   

Vaata karistusregistri andmeidElektroonilise taotluse vormJuriidilise isiku taotluse vorm
  1. Karistusregistri seadus
  2. Kohtutäiturid
  3. Vandetõlkide kontaktandmed
  4. Juhend vene keeles
  5. Korduvad küsimused

Karistusregistrisse kantud andmetega tutvumiseks on kaks võimalust:

Karistusregistri päring E-toimikust: 

Igaüks saab nii enda kui teiste isikute kohta iseseisvalt teha päringuid avalikus e-toimiku infosüsteemis

  • Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida piiramatult ja tasuta. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimiku kaudu antud volituse alusel.
  • Teise isiku kohta tehtud volituseta päring on tasuline (4.00 eurot) ja selle eest tuleb tasuda päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu.

E-toimiku väljavõte on mõeldud üksnes karistusandmetega tutvumiseks, ametlikku dokumenti sama keskkonna kaudu saada ei ole võimalik. 

Digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal registriteate taotlemine: 

Kui Teil on vaja kolmandale osapoolele esitada ametlik dokument oma karistusandmete või nende puudumise kohta, on võimalik taotleda allkirjastatud registriteade. Selleks tuleb karistusregistrile saata täidetud taotlus e-posti teel ([email protected]) või paberkandjal aadressil: Lubja 4, 19081 Tallinn.
Tasulise päringu korral palume taotlusele lisada riigilõivu maksmist kinnitav dokumendi koopia.

Taotlus peab olema allkirjastatud paberil või digitaalselt (nõue tuleneb karistusregistri seaduse § 15 lg 2 punktist 6). Allkirjastamata taotlusi ei ole võimalik menetleda.

    Taotluste vormid:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ruumides vastuvõttu ei toimu ja taotlusi vastu ei võeta.

Registriteate väljastamine: 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus väljastab päringu vastuse kahe tööpäeva jooksul*. Soovides päringu vastuse väljastamist tavapostiga, tuleb arvestada ASi Eesti Post (Omniva) poolt lisanduva kirja kohaletoimetamise ajaga (paarist päevast kuni kahe nädalani).

 

    Registriteade väljastatakse: 

  • Digitaalallkirjastatud failina (PDF), mis saadetakse taotluses märgitud e-posti aadressile. Dokumendi avamiseks on vaja üksnes ID-kaardi tarkvara olemasolu, mille saab laadida SIIT. 
  • Paberkandjal allkirja ja templiga. Dokument saadetakse taotluses märgitud aadressile tavapostiga.

Karistusregister väljastab registriteateid üksnes eesti keeles. Vajadusel palume pöörduda vandetõlgi poole. Karistusregistri päringu apostillimise kohta leiab rohkem infot Notarite Koja veebilehelt.

Riigilõiv:

Igal isikul on õigus üks kord kalendriaastas saada enda, endaga seotud juriidilise isiku või oma alaealise lapse / eestkostetava kohta tasuta karistusregistri väljavõte. Korduvpäringu puhul tuleb tasuda riigilõiv.

Teise füüsilise või juriidilise isiku kohta päringu tegemisel tuleb tasuda riigilõiv ühe isiku kohta 4 eurot (see tähendab, et kui soovite päringut kahe isiku osas, on riigilõiv 8 eurot). Kui soovite päringut digitaalallkirjastatult või paberkandjal, tuleb tasuda riigilõiv panga kaudu enne päringu sooritamist. Võimalusel palume taotlusele lisada maksekinnituse koopia.

E-toimiku süsteemis saab andmeid pärida tasuta ja tasu eest. Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida piiramatult ja tasuta. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimikus antud volituse alusel. Volituseta teise isiku kohta tehtud päring on tasuline ja selle eest saab tasuda päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu.

Riigilõivu tasumise info:

SEB Pank- IBAN EE891010220034796011   (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank- IBAN EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank – EE701700017001577198    (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082388 (kohustuslik)
Makse saaja: Rahandusministeerium

Riigilõivu suurus: 4 eurot ühe isiku kohta

Juhul kui olete tasunud riigilõivu vajalikust määrast enam või ekslikult, saab taotleda liigselt tasutud riigilõivu tagastamist. Palume selleks kasutada vastavat taotluse vormi. Antud taotlus tuleb eelnevalt allkirjastada (digitaalselt või paberkandjal) ning saata Registrite ja Infosüsteemide Keskusele, kas tavapostiga (Lubja 4, 19081, Tallinn) või e-kirjaga ([email protected]).​

Lisainfo:
E: [email protected]
T: 663 6359 (tööpäevadel 10:00-14:00)