e-äriregistris saab tasuta vaadata kõigi Eesti äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, korteriühistute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Lisaks saab e-äriregistri portaalis esitada registrile avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid.
Euroopa ettevõtete andmed, aruanded ja ettevõtetega seotud isikute andmed vaid ühe infopäringu kaugusel. Nüüd võimalik andmeid tellida ka ilma lepingu sõlmimiseta!
Kinnistusraamatu andmete avalikkus tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Kinnistusraamatusse kantud andmetega saab igaüks ise tutvuda e-kinnistusraamatu kaudu.
e-arveldaja on kasutajasõbralik veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri portaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud.
Kinnistuportaal võimaldab elektrooniliselt koostada ja esitada kinnistamisavaldusi ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas.
Karistusregistrisse kantakse andmed kõigi Eestis karistatud isikute ja nende karistuste kohta. Kehtivad registriandmed on avalikud ja iga isik saab nende andmetega tutvuda.
Infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. E-toimiku kaudu saab esitada menetlejale dokumente ja jälgida menetluse käiku.
Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne. Riigi Teataja on ametlik ja usaldusväärne, kasutamine on mugav ja kõigile tasuta. Veebilehe suurimaks väärtuseks on kehtiv õigus iga ajahetke seisuga.
Ametlike Teadaannete lehel avaldatakse kõik teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Teadaandeid saab soovitud märksõna järgi otsida ja need on kõigile tasuta kättesaadavad.
Laevakinnistusraamat, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, Ettevõtte asutamise API, X-tee Generaator.