PrintPDF Jaga

XML teenus

Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha Äriregistrist suurel hulgal päringuid ja hoida andmeid oma andmebaasis. Teenuse kasutamiseks on kliendil esmalt tarvis sõlmida leping ning seejärel saata teenuse kasutamiseks sooviavaldus rik.info@just.ee aadressile. Vaata lepingutingimusi

Kui Te juba olete Registrite ja Infosüsteemide Keskuse lepinguline klient, siis teenuse kasutamiseks palume saata vastavasisulise kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb XML-teenus ühildada oma andmebaasiga.

E-äriregistri XML päringute lühikirjeldus
E-äriregistri XML päringute detailne kirjeldus


Soovituslik Rekvisiitide teenuste taotluse vorm
Digitaalselt allkirjastatud vormi palume saata aadressil info@rik.ee