PrintPDF Jaga

XML teenus

Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha e-Äriregistrist suurel hulgal päringuid. Teenuse kasutamiseks on kliendil esmalt tarvis sõlmida leping . Vaata lepingutingimusi


Pärast lepingu sõlmimist tuleb XML-teenus ühildada oma andmebaasiga.

Täpsemad kirjeldused XML teenuste kasutusele võtu kohta avaandmete veebilehel.