Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

XML teenus

Teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha e-äriregistrist suurel hulgal päringuid. XML-teenuse kasutamiseks on tarvis esmalt sõlmida RIKiga leping.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb XML-teenus ühildada oma andmebaasiga.

Täpsemad kirjeldused XML teenuste kasutusele võtmise kohta avaandmete veebilehel.

Rekvisiitide autocomplete teenus

RIK väljastab arvete rekvisiitide andmeid (tasuta), mis on vajalikud käibemaksuseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks. 

Rekvisiitide XML on avalikkusele avatud teenus, mis ei nõua päringusüsteemide kasutamiseks lepingu sõlmimist. Autocomplete, ehk automaatne ettevõtja nimede täitmine, tagastab vastuseks sisestatud sümbolitele vastava kehtiva ärinimede ning registrikoodide loetelu. 

Teenuse funktsionaalsuse kirjeldus