PrintPDF Jaga

Ettevõtteregister

 Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

Ettevõtteregistrisse kantud infoga tutvumiseks palume päringuga pöörduda Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poole aadressil [email protected] .

Register sisaldab järgmist teavet:

  • ettevõtted ja mittetulunduslikud ühendused, kes on esitanud ümberregistreerimisavalduse, kuid ei ole veel äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud;
  • ettevõtted ja mittetulunduslikud ühendused, kes on kantud sundlõpetamise nimekirja;
  • ühingud, kelle ümberregistreerimisavaldused on jäetud rahuldamata;
  • ühingud, kellele kohus on määranud likvideerijad, kuulutanud välja pankroti või jätnud taotlused likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta rahuldamata;
  • ettevõtted ja mittetulunduslikud ühendused, kes on ettevõtteregistrist kustutatud peale 01.09.97;
  • kõik Riigi Teataja Lisas avaldatud ettevõtete ja mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise teated.