Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Ettevõtteregister

Ettevõtteregister ning mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, mida ei ole ümber registreeritud kohtu juures peetavasse registrisse ning mille likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

Ettevõtteregistrisse kantud infoga tutvumiseks palume pöörduda RIKi poole aadressil [email protected] .

Register sisaldab järgmist teavet:

  • ettevõtted ja mittetulunduslikud ühendused, kes on esitanud ümberregistreerimisavalduse, kuid ei ole veel äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud;
  • ettevõtted ja mittetulunduslikud ühendused, kes on kantud sundlõpetamise nimekirja;
  • ühingud, kelle ümberregistreerimisavaldused on jäetud rahuldamata;
  • ühingud, kellele kohus on määranud likvideerijad, kuulutanud välja pankroti või jätnud taotlused likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta rahuldamata;
  • ettevõtted ja mittetulunduslikud ühendused, kes on ettevõtteregistrist kustutatud peale 01.09.97;
  • kõik Riigi Teataja Lisas avaldatud ettevõtete ja mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise teated.