Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Äriregistri päringud

E-äriregistri portaalis saab tutvuda juriidiliste isikute andmetega, otsides konkreetset ettevõtjat nime või registrikoodi järgi, kasutades detailsemat otsingut, kontrollides enne uue ühingu registreerimist ärinime, laadides alla avaanmeid jpm. Kuid lisaks portaalis kajastuvale saab vajadusel esitada RIKile ka kirjalikke päringuid täiendavate ja konkreetsemate andmegruppide saamiseks.

Juriidiliste isikute andmetega tutvumine

Nimepäring

E-äriregistri nimepäringuga saab enne uue juriidilise isiku registreerimist kontrollida nime sobivust. Nimepäringu vastuses tuuakse välja: samasugused või sarnased nimed, mis on juba registrisse kantud; samasugused või sarnased nimed, mida hetkel menetletakse ning nimes sisalduvad kaubamärgid (Eestis registreeritud). 

Andmete visualiseerimine

Visualiseerimise tööriistaga saab piltilikustada kõikide juriidiliste ja füüsiliste isikute omavahelisi seoseid. Tausta on võimalik vaadata nii kehtivate kui kehtetute seoste kaudu, mis aitab välja tuua ka varasemad omandisuhted.
Hea taustauuringu tööriistana sisaldab visualiseerimise võimalus ka otseteid Ametlikesse Teadaannetesse, e-kinnistusraamatusse ja Euroopa Äriregistrisse.
Algselt rahapesuskeemide avastamiseks loodud rakendus on e-äriregistri osa ja tänaseks kõigile avalikult kättesaadav.

Statistikapäringud

E-äriregistri portaalis saab vaadata kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute koondstatistikat. Täpsemalt näiteks: kui palju registreeriti või kustutati juriidilisi iskuid, registreeriti pankrotimenetlusi, on ühingutes töötajaid, millised on ettevõtjate populaarseimad tegevusalad, majandusaasta aruannete esitamise statistika jne.
Statistikapäringuid saab teha nii aastaarvu kui kuude lõikes. Viimase puhul tuleb statistikalehel valida detailstatistika vaade.

Avaandmed

E-äriregistril on olemas avaandmete allalaadimise keskkond registriandmete suuremas mahus kasutamiseks digitaalselt või masinloetavas formaadis. 

Äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste avalikke andmeid saab alla laadida masinloetavas formaadis (JSON ja XML). Täiendavalt on teatud andmekomplektide puhul osa andmetest kättesaadavad CSV failina, näiteks lihtandmed ja majandusaasta aruannete failid.

Samuti saab kasutada API ehk XML teenuseid, mille kasutamiseks on vajalik sõlmida RIKiga leping.

E-äriregistri kasutajatugi:
[email protected]
+372 680 3160
E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00