E-toimiku tutvustus

E-toimik on digitaalne värav kohtu- ja süüteomenetluses osalemiseks. 

E-toimiku portaali kaudu saab isik elektrooniliselt osaleda tsiviil- ja halduskohtumenetluses, kriminaal- ja väärteomenetluses ning jälgida tähtaegasid ja endaga seotud menetluste käiku. Näiteks võib üksikvanem taotleda ilma kohtumajja sõitmata oma lapsele elatist, esitada taotluse võla sissenõudmiseks võlgnikult või esitada pankrotiavaldus pankroti väljakuulutamiseks. Samuti saab kodanik või tema esindaja vaidlustada nõudeid ja otsuseid ning maksta kohustatud isikuga (enda, oma laste, eestkostetava, esindatava või äriühinguga) seotud rahalisi kohustisi aastast 2018, v.a. foori- ja kiiruskaamera trahvid.

E-toimikus saab esitada dokumente kohtule, politseile ja prokuratuurile ning edastada täitemenetluse algatamiseks avaldusi kohtutäiturile. Ühtlasi võimaldab e-toimik teada saada algatatud menetlustest ja tutvuda saadetud dokumentidega ning kasutada dokumentide läbitöötamiseks digitoimikut.

E-toimikus saab teha ka karistusregistri päringuid enda ja teiste isikute kohta, sealhulgas päringuid lastega töötamise piirangu kontrollimiseks. Viimase osas tuleb ametliku dokumendi saamiseks täita taotlus ning edastada see otse karistusregistrile. Täpsem info siit (karistusregistri teenuse alamleht).

E-toimikut saab kasutada üksnes ID-kaardi, Mobiil-ID või  Smart-ID'ga sisenedes.

 

Video fail

Mis on e-toimik?
E-toimik on digitaalne värav kohtu- ja süüteomenetluses osalemiseks. See on veebipõhine infosüsteem, mille kaudu saab igaüks elektrooniliselt osaleda tsiviil- ja halduskohtumenetluses, kriminaal- ja väärteomenetluses ning jälgida endaga seotud menetluste käiku.

Video fail

Mis on Digitoimik?
Digitaalne kohtutoimik ehk digitoimik on e-lahendus kohtumenetlust puudutavate dokumentidega tutvumiseks. See seob sadu lehekülgi kohtutoimiku faile ühte vaatesse ja kõik menetlusosalised saavad selle kaudu dokumente elektrooniliselt näha.

Video fail