Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Ettepanekud ja pöördumised

Registrite ja Infosüsteemide Keskusele saab küsimusi, ettepanekuid ja teavet esitada:

  • postiga: Lubja 4, 19081Tallinn
  • e-posti aadressil: [email protected]
  • telefoni teel: 663 6300
  • või alltoodud vormi kaudu

Juhime Teie tähelepanu sellele, et ettepanekute vormi kaudu esitatud küsimustele ei vastata. Pöördumiste kohta saate lugeda täpsemalt lehe lõpust.

Võta ühendust

* tähistab kohustuslikku välja

Liikide kirjeldused on toodud lehe lõpus
Soovin vastust:
Lohista fail(id) siia või
Failid peavad olema väiksemad kui 12 MB.
Lubatud failitüübid: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx

Pöördumise liigid:

Teabenõue

Teabenõudega saab küsida RIKilt dokumendi väljastamist või andmekogust väljavõtte edastamist.

Pöördumisele vastatakse 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Teabevaldajal on õigus vastamise tähtaega pikendada 15 tööpäevani.

Teabenõudena ei käsitleta märgukirja ja selgitustaotlust, millele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul vastavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusele.

Selgitustaotlus

Selgitustaotlusega saab küsida teavet, mis eeldab adressaadi käes oleva info analüüsi või lisateabe kogumist.

Antud pöördumisele vastatakse 30 päeva jooksul alates selgitustaotluse registreerimisele järgnevast tööpäevast. Võttes arvesse selgitustaotluse keerukust ja hulka võib teabevaldaja pikendada vastamise tähtaega kahe kuuni.

Märgukiri

Märgukirjaga saab edastada teavet või teha RIKile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks.

Kirjale vastatakse 30 päeva jooksul alates märgukirja registreerimisele järgnevast tööpäevast. Võttes arvesse märgukirja keerukust ja hulka võib teabevaldaja pikendada vastamise tähtaega kahe kuuni.

Isikuandmete päring

Soovides informatsiooni, milles sisalduvad Teie või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peab teabevaldaja avaliku teabe seaduse § 14 lg 2 kohaselt tuvastama Teie isiku. Sellest lähtuvalt palume  edastada selgitustaotlus allkirjastatult - kas digitaalselt või omakäeliselt (elektroonilise vormi kaudu esitades palume allkirjastatud dokumendi lisada failina).  Juhul, kui taotlete juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kolmandate isikute kohta, palume teatada ka teabele juurdepääsu saamise alus ja eesmärk.

Pöördumisele vastatakse 30 päeva jooksul alates päringu registreerimisele järgnevast tööpäevast. Võttes arvesse päringu keerukust ja hulka võib teabevaldaja pikendada vastamise tähtaega 2 kuu võrra.

Kui  kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle vastavale kontaktile ning teavitame Teid sellest.