Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Pärimisregister

Pärimisregistrit peab Notarite Koda ja register sisaldab andmeid testamentide, pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, pärimistunnistuste ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise kohta.

Testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse registrisse kantud andmeid saladuses kuni pärandi avanemiseni. Pärast pärandaja surma muutuvad tema kohta pärimisregistrisse kantud andmed avalikuks. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast ühe abikaasa surma.

Pärimisregistrisse kantud andmetega on võimalik tutvuda notaribüroos või Notarite Koja portaalis ja selleks peab teadma pärandaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi. Notari poole pöördudes tuleb enne andmete väljastamist tasuda notari tasu.

Iseteeninduses pakutavate teenuste kasutamiseks on esmalt vajalik enda autentimine. Seejärel saab valida järgmiste teenuste vahel:

  • Minu testamendid ja minuga seotud pärimismenetlused - võimaldab vaadata endaga seotud pärimisregistri andmeid. 
  • Pärandaja otsing - aitab leida infot otsitavaga seotud testamentide, pärimislepingute, pärimismenetluste, pärijate, pärandvara hooldajate ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise ning omandamise kohta. Testamendi dokumendi sisu ei ole avalik ning seda päringu vastuses ei kuvata.
  • Kodusest testamendist teavitamine - võimaldab kasutajal esitada teatise koduse testamendi kohta, kui:

    - testament on ise koostatud;
    - isik on määratud selle hoidjaks;
    - isik teab testamendi olemasolust.