PrintPDF Jaga

Pärimisregister

Pärimisregistrisse kantakse andmed testamentide, pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, pärimistunnistuste ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise kohta. Pärimisregistrit peab Notarite Koda.

Registrisse kantud andmeid, testamendi ja pärimislepingu kohta, hoitakse saladuses kuni pärandi avanemiseni. Pärast pärandaja surma muutuvad tema kohta pärimisregistrisse kantud andmed avalikuks. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast ühe abikaasa surma. Pärimisregistrisse kantud andmete pärimiseks peab teadma pärandaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.

Pärimisregistrisse kantud andmetega on võimalik tutvuda notaribüroos või riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Notari poole pöördudes tuleb enne andmete väljastamist tasuda notari tasu.

Riigiportaalis pakutavate teenuste kasutamiseks tuleb ennast autentida. Kasutajal on võimalik valida järgmiste teenuste vahel:
  • Minu testamendid ja minuga seotud pärimismenetlused - mis võimaldab vaadata endaga seotud pärimisregistri andmeid; 
  • Pärandaja otsing - leidmaks infot otsitavaga seotud testamentide, pärimislepingute, pärimismenetluste, pärijate, pärandvara hooldajate ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise ning omandamise kohta. Testamendi dokumendi sisu ei ole avalik ning seda päringu vastuses ei kuvata;
  • Kodusest testamendist teavitamine - võimaldab kasutajal esitada teatise koduse testamendi kohta, mille:
    - ta on ise koostanud;
    - hoidjaks ta on määratud;
    - olemasolust ta teab.